หนังสือที่แต่งโดย จุลจักรพงษ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า, 2450-2506 52 Results

No.TitlePublished
1เกิดวังปารุสก์ : สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์และสมัยประชาธิปไตย2557
2เจ้าชีวิต : พงศาวดาร 9 รัชกาลแห่งราชวงศ์จักรี2554
3ดาราทอง : ประวัติการแข่งรถของพระองค์พีระฯ2553
4เกิดวังปารุสก์ : สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์และสมัยประชาธิปไตย2552
5เกิดวังปารุสก์ ฉบับสมบูรณ์ : สมัยบูรณาญาสิทธิราชย์และสมัยประชาธิปไตย2547
6เจ้าชีวิต : สยามก่อนยุคประชาธิปไตย2541
7เกิดวังปารุสก์ ฉบับสมบูรณ์ : สมัยบูรณาญาสิทธิราชย์และสมัยประชาธิปไตย2540
8เจ้าชีวิต : สยามก่อนยุคประชาธิปไตย2536
9เกิดวังปารุสก์2532
10เกิดวังปารุสก์2522
11ดาราทอง สารคดีการแข่งรถของพระองค์เจ้าพีระพงศ์2521
12ฮานนิบาล2517
13วาระสุดท้ายของฮิตเลอร์2517
14เจ้าชีวิต2517
15สาว สาว สวย สวย2516
16ดัดสันดานอิเหนา2516
17เกิดวังปารุสก์2516
18สามสาว2516
19ไทยชนะ เรื่องการแข่งขันของ "พ.พีระ" นักขับรถไทยในยุโรป2516
20ชุมนุมจุลจักรสาร. เล่ม 22516
21คาวัวร์2515
22คันรินมหาราชินี2515
23คัทรินมหาราชินี2515
24เนลสัน : แม่ทัพเรืออังกฤษ2514
25เจ้าชีวิต2514
26เฟรเดริคมหาราช2514
27เกิดวังปารุสก์. เล่ม 3. สมัยยุทธภัย2514
28คองเกรสสแห่งเวียนนา2511
29แบบเรียนสังคมศึกษา อ้างอิงประวัติศาสตร์ทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2510
30เกิดวังปารุสก์2508
31คาวัวร์2505
32เจ้าชีวิต2505
33คองเกรสสแห่งเวียนนา2505
34เกิดวังปารุสก์ สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เล่ม 12504
35ชุมนุมจุลจักรสาร2502
36คัทรินมหาราชินี2501
37เกิดวังปารุสก์2501
38เนลสัน แม่ทัพเรืออังกฤษ2498
39ฮานนิบาล จอมทัพแห่งกรุงคาร์เธจ2496
40ชุมนุมจุลจักรสาร. เล่ม 32496
41เกิดวังปารุสก์2496
42เฟรเดริคมหาราชแห่งปรัสเซีย2494
43คาวัวร์และกำเนิดอิตาลีอิสระ2493
44คัทรินมหาราชินีแห่งรุสเซีย2493
45ชุมนุมจุลจักรสาร. เล่ม 22491
46ฮานนิบาล จอมทัพแห่งกรุงคาร์เธจ2490
47ดัดสันดานอิเหนา2490
48เฟรเดริคมหาราชแห่งรัสเซีย เล่ม 22481
49คัทริน มหาราชินีแห่งรุสเซีย2480
50เฟรเดอริคมหาราชแห่งปรัสเซีย2478
51คองเกรสสแห่งเวียนนา พ.ศ. 2357-582476
52เฟรเดริคมหาราชแห่งปรัสเซีย2476