หนังสือที่แต่งโดย ปรีชา ช่อปทุมมา 8 Results

No.TitlePublished
1ผู้หญิงเบื้องหลังคานธี2542
2คานธีในโลกหนังสือ2538
3มองโลกด้วยสายตากวี2535
4มองโลกด้วยสายตากวี2535
5คานธีในโลกหนังสือ2527
6คานธีในโลกหนังสือ2527
7เสมือนใบประดู่ลาย2520
8คานธี ในโลกของหนังสือ2517