หนังสือที่แต่งโดย ศรณรงค์ ปิยะกาญจน์ 13 Results

No.TitlePublished
1เกียรติประวัติปูชนียบุคคล2544
2ประวัติยอดกวีสี่แผ่นดิน2543
3ทรัพยากรปริทัศน์ของไทย2542
4เกียรติประวัติปูชนียบุคคล2541
5วีรกรรมบรรพบุรุษไทย2536
6ประวัติยอดกวีสี่แผ่นดิน2535
7ประวัติยอดกวีสี่แผ่นดิน2535
8รอบฟ้าเมืองไทย2531
9วีรกรรมบรรพบุรุษไทย2531
10ประวัติยอดกวีสี่แผ่นดิน2530
1152 ปีของประชาธิปไตย2528
12คู่มือสอบและปฏิบัติราชการ สำหรับคุณครู นักศึกษา พนักงานเทศบาล ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกากฎ ก.พ. กฎ ก.ท.ระเบียบการเงิน ระเบียบทั่วไป ข้อบังคับ2508
1352 ปี ของประชาธิปไตย