หนังสือที่แต่งโดย นรนิติ เศรษฐบุตร 75 Results

No.TitlePublished
1ดุสิตธานี : การทดลองจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อ พ.ศ. 24612559
2รัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย2558
3คอมมิวนิสต์รัสเซียกับโลก2558
4วันการเมือง เล่ม 22556
5วันการเมือง2555
6เกิดมาเป็นนายก2554
7สัญญากับประชาธิปไตย2554
8การปกครองท้องถิ่นในรัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา2553
9กลุ่มราชครูในการเมืองไทย2553
10เกร็ดการเมืองเรื่องประชาธิปไตย2553
11การพัฒนาการเมืองไทย2553
12สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : รัฐสภาและสภาผู้แทนราษฎร2552
13สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : วุฒิสภา2552
14เอกสารการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2475 (โดยสภาผู้แทนราษฎรชุดแรก)2552
15การปกครองท้องถิ่นในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา2551
16ดุสิตธานี : การทดลองจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อ พ.ศ. 24612551
17แม่บทการเมืองไทย2551
18การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย2551
19สู่สยามนามขจร2550
20รัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย2550
21บทบาทของวุฒิสภา : มุมมองของประชาชนและสมาชิกวุฒิสภา2549
22สัญญากับประชาธิปไตย2548
23สารานุกรมการเมืองไทย [electronic resource]2548
24ประสิทธิผลของรัฐสภาไทย : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์2547
25ประสิทธิผลของรัฐสภาไทย2546
26สัญญากับมหาชน [จุลสาร]2545
27หนังสือที่ระลึกพิธีพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์2545
28บทบาทและอิทธิพลต่างชาติในประเทศกลุ่มอินโดจีน : เอกสารรายงานการศึกษาวิจัย2545
29สารานุกรมการเมืองไทย2544
30กระบวนการนิติบัญญัติของรัฐสภาไทย : รายงานการวิจัย2544
31การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง [จุลสาร]2544
32กลุ่มราชครูในการเมืองไทย2543
33การศึกษาอย่างทั่วถึงนั้นสำคัญนัก [จุลสาร]2543
34จุดจบของการปฏิรูป [จุลสาร]2543
35นัยประชาธิปไตยในวิถีการเมืองไทย : ปาฐกถาพิเศษ2543
36เอกสารการพิจราณาร่างรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2475 (โดยสภาผู้แทนราษฎรชุดแรก)2542
37กลุ่มราชครูในการเมืองไทย2542
38การเมืองไทย ตามนัยรัฐธรรมนูญ ฉบับ 10 ธันวาคม พ.ศ.24752541
39การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาประชาธิปไตย : องค์การบริหารส่วนตำบล : รายงานการวิจัย2541
40การบ้าน-การเมือง2539
41ความไม่มั่นคงของการเมืองไทยอันเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ส. 2534 ลักษณะวิชาการเมือง2537
42คนพลัดถิ่น2536
43สัญญา ธรรมศักดิ์ชีวิตและงาน2531
4410 ปีซีไรท์ : คำให้การเรื่องรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม แห่งอาเซียน ปี 2522-25312531
45กองทัพไทยในฐานะสถาบันทางการเมือง2530
46พรรคประชาธิปัตย์ : ความสำเร็จหรือความล้มเหลว2530
47ชีวประวัตินายกรัฐมนตรีตั้งแต่ พ.ศ. 2475-25292529
48เกิดมาเป็นนายกฯ2529
49ชีวประวัตินายกรัฐมนตรีไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2475-25292529
50รายงานวิจัยทหารกับสังคมนิยมในพม่า2529
51สนุกสไตส์ทูต2528
52การมีส่วนร่วมทางการเมืองในสหภาพโซเวียต2528
53หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส025 ประวัติศาสตร์รุสเซีย : ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2528
54บันทึกพระยาสุรเดช เมื่อวันปฎิวัติ 24 มิถุนายน 24752527
55การขัดแย้งระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหภาพโซเวียต เป็นเหตุสำคัญที่ทำให้กรณีพิพาทในแหลมอินโดจีนระหว่างเขมรกับญวนขยายตัวและยืดเยื้อ2526
56ท่องแดนรุสเซีย2526
57อุดมการณ์หรือผลประโยชน์ : การขัดกันระหว่างรัสเซียกับจีนและญวนกับเขมร2525
58คำให้การเรื่องรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ ซีไรท์2525
59ชีวิตคนรับใช้ทูต2522
60โลกที่สามกับการพัฒนาแบบโซเวียต2522
61ชีวิตคนรับใช้ทูต2522
62เสนาธิปไตย ทหารกับการพัฒนาการเมืองไทย2521
63ฉากอเมริกัน2521
64พฤติกรรมทางการเมืองระหว่างประเทศของสหภาพโซเวียต2520
65พฤติกรรมทางการเมืองระหว่างประเทศของสหภาพโซเวียต2520
66นโยบายต่างประเทศของสหภาพโซเวียต2519
67การเมืองการปกครองของประเทศรัสเซีย2519
68เมืองไทยในระบบรัฐสภา2517
69เมืองไทยในระบบรัฐสภา2517
70ประเทศทั่วโลก เล่ม 22516
71เสี้ยวสวิส2515
72การเมืองการปกครองของประเทศรัสเซีย2514
73การเมืองการปกครองของประเทศรัสเซีย2513
74การเมืองการปกครองของประเทศรัสเซีย
75การเมืองการปกครองในยุโรป [วีดิทัศน์] / [วีดิทัศน์] / [วีดิทัศน์]