หนังสือที่แต่งโดย อากาศดำเกิง รพีพัฒน์, ม.จ 21 Results

No.TitlePublished
1ละครแห่งชีวิต2556
2ละครแห่งชีวิต2548
3ละครแห่งชีวิต2546
4ละครแห่งชีวิต2534
5ละครแห่งชีวิต2531
6วิมานทลาย2526
7ละครแห่งชีวิต2519
8วิมานทลาย2517
9ละครแห่งชีวิต2517
10ครอบจักรวาล2515
11ละครแห่งชีวิต2515
12ผิวเหลืองผิวขาว2514
13ผิวเหลืองผิวขาว2513
14วิมานทลาย2513
15ละครแห่งชีวิต2512
16ละครแห่งชีวิต2510
17ผิวเหลืองผิวขาว2505
18ละครแห่งชีวิต2504
19ผิวเหลืองผิวขาว2503
20ละครแห่งชีวิต2503
21วิมานทะลาย2503