หนังสือที่แต่งโดย แม้นมาส ชวลิต, คุณหญิง 20 Results

No.TitlePublished
1ปกิณกะ : การอ่านหนังสือของเด็ก2545
2ปกิณกะ-ปฏิรูปห้องสมุด2544
3แนวทางส่งเสริมการอ่าน (ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม)2544
4คู่มือบรรณารักษ์2541
5ยอดปรารถนา ภาค22532
6ยอดปรารถนา2531
7การระวังรักษาและซ่อมหน้งสือ2530
8หีบวิเศษ2529
9โสนน้อย2528
10หมาเหลืองน้อยไถนา2528
11พระพุทธประวัติ2528
12โสนน้อย2528
13แนวทางส่งเสริมการอ่าน2526
14การระวังรักษาและซ่อมหน้งสือ2516
15คู่มือบรรณารักษศาสตร์ ตามหลักสูตรวิชาชุดครูประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา และคู่มือผู้ทำงานในห้องสมุดทุกประเภท2511
16ประวัติหอสมุดแห่งชาติ2509
17การระวังรักษาและซ่อมหนังสือ2506
18ป่าไม้เป็นที่รักของเรา2505
19หนังสืออ่านประกอบชั้นประถมปีที่ 3 และปีที่ 4 เรื่องวิทยุเก่า-เก่า2503
20ไมเคิล ฟาราเดย์2502