หนังสือที่แต่งโดย พจนา จันทรสันติ 29 Results

No.TitlePublished
1ขลุ่ยไม้ไผ่2559
2วิถีแห่งเต๋า (ปกแข็ง)2556
3แด่ชายหนุ่มและหญิงสาว2554
4ภวังค์ภาวะ2551
5จากห้วงลึก2549
6มุ่งสู่ความขาวของหิมะ2547
7เราคือธรรมชาติ2546
8วิถีแห่งเต๋าหรือคัมภีร์เต๋าเต็กเก็ง ของปราชญ์เหลาจื้อ2542
9ขลุ่ยไม้ไผ่2540
10ห้วงน้ำ2538
11ในอ้อมกอดหิมาลัย2537
12ความทรงจำแห่งฤดูในใบไม้ผลิ2537
13ลมหายใจของเกลียวคลื่น2536
14ภาพเหมือน2535
15ในความรู้สึก2534
16เปลวไฟใต้กระแสธาร2534
17รอยยิ้มแห่งฤดูกาล2533
18วิถีแห่งเต๋า หรือคัมภีร์เต๋าเต็กเก็งของปราชญ์เหลาจื๊อ2533
19ชัยชนะ2533
20เพียงสายลมที่ผ่านทาง2533
21คืนหอม2533
22ในอ้อมกอดหิมาลัย2527
23จากแยงซีเกียงถึงเจ้าพระยา2527
24ชัยชนะ2526
25ในท่ามกลางอารยธรรมผุกร่อน2526
26ปรัชญาแห่งนิกายเซน โพธิสัตวธรรม2523
27โพธิสัตวธรรม ปรัชญาแห่งนิกายเซน2521
28ปรัชญาแห่งนิกายเซน : โพธิสัตวธรรม2521
29เต๋า เต็ก เก็ง2520