หนังสือที่แต่งโดย เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- 226 Results

No.TitlePublished
1กาวยประภา : ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2559-25602560
2ทัศนียมรรคา2559
3รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2558
4พุทธศาสนสุภาษิต คำโคลง2558
5รวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [electronic resource]2558
6เทพรัตนมณีกานท์ : รวมพระราชนิพนธ์บทร้อยกรอง2558
7บทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี2557
8อันมีทิพเนตรส่องไป : ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2556-2557 = Clairvoyance : Photographs by H.R.H. Princess Maha Chakri Siridhorn of Thailand 2013-20142557
9เยือนถิ่นจีนโพ้นทะเล2556
10รูปยาตรา ภาพทัศนาจร2556
11การศึกษาระดับสูงในทัศนะของข้าพเจ้า2556
12บทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี2556
13เนื้อเพลงพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประชุมเพลงสวรรค์ เล่ม 1-22555
14ย่ำแดนมังกร2555
15สมเด็จแม่กับการศึกษา2555
16ควงกล้องท่องโลก2555
17อุปบัติ ณ โลกี = Born to this world2555
18กาลเวลาที่ผ่านเลย2554
19ประพาสราชสถาน2554
20ประมวลพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร พุทธศักราช 2524 - 25532554
21ปาฐกถาเกียรติยศพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต2554
22ไทยเที่ยวพม่า2554
23ฟื้นภาษา ได้อาหาร2553
24สิงคโปร์สัญจร2553
25รอยยิ้มหมีขาว2553
26ลาวตอนใต้2553
27ข้ามฝั่งแห่งฝัน2553
28ปาฐกถาเกียรติยศพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต2553
29ทัศนะจากอินเดีย2553
30จงจรเที่ยว : สมุดบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ 12 ประเทศ2553
31ความคิดคำนึง : พระราชนิพนธ์บทกวีภาษาฝรั่งเศส ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมบทแปลภาษาไทยและจีน = R?flexions = ???2553
32ไอซีที : สานความรู้และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน2552
33ฟื้นภาษา ได้อาหาร2552
34ปะปิดพิจิตรวาร : สมุดบันทึกภาพปะปิด ฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี2552
35ภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตไทย : เอกสารประกอบการสอน วิชาไทยศึกษา (HI 2001)2552
36ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทาง = Destinations2552
37สี แสง แสดงชีวิต = The colors of life2552
38โน้ตเพลงในการพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์2551
39ชีวิตที่หมุนไปไม่หยุดยั้ง = Always roaming with a hungry heart2551
40พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเกี่ยวกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน2551
41ภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตไทย : เอกสารประกอบการสอน วิชาไทยศึกษา (HI 2001)2551
42ไอซีที สานโลกกว้าง สร้างพลังมวลมนุษย์2551
43ไอซีที สานโลกกว้าง สร้างพลังมวลมนุษย์ [electronic resource]2551
44เยือนถิ่นจีนโพ้นทะเล2551
45ปุษปสระปทุม : สมุดบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี2551
46ไทยทำ ไทยกิน : กับข้าวฝรั่ง2551
47โรมันสัญจร2550
48ไอรักคืออะไร2550
49ลาวใกล้บ้าน2550
50ลุยป่าฝ่าฝน2550
51ทัศนะจากอินเดีย2550
52แสงคือสี สีคือแสง2550
53ในร่มเงาวังสระปทุม : ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี2550
54นักดนตรีเถื่อน2550
55เพลง ตาดีมือแป2550
56นิทานเรื่อง คนเลี้ยงแกะ เสือและหมาจิ้งจอก2550
57เพลง ดูควาย2550
58นิทานทาจิกิสถาน เรื่อง นกคาฮา2550
59เขาว่ากันว่า หรือข้อมูลตามทาง2550
60ชาวนาใจร้อน2550
61ไหว้อึ2550
62ศิลปะจีน2550
63เบอร์ลินสิ้นกำแพง2550
64ครัวสระปทุม2549
65คืนถิ่นจีนใหญ่2549
66บันทึกเรื่องการปกครองของไทยสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์2549
67ย่ำแดนมังกร2549
68สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปาฐกถา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย2549
69ผ้าไหมเติมดอก กลางหิมะให้ถ่าน (ไฟ)2549
70หลวงจีนสามรูป2549
71ศิลปินวาดไก่2549
72ปรากฏการณ์ปลาดุก (ทะเล)2549
73นิทานเรื่องเกาะ (เรื่องนี้ไม่มีคติ)2549
74แอนตาร์กติกา : หนาวหน้าร้อน2549
75กษัตริยานุสรณ์2548
76พระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี2548
77ต้นน้ำ ภูผา และป่าทราย2548
78สิงคโปร์สัญจร2548
79ประมวลพระราชดำรัสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี2548
80สัตว์เลี้ยงวังสระปทุม2548
81พุทธศาสนสุภาษิตคำโคลง2548
82รวมปาฐกถาด้านการศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี2547
83ประพาสราชสถาน2547
84เย็นสบายชายน้ำ2546
85คมคำเทพรัตน์2546
86ประพาสภาษา2546
87ความคิดคำนึง พระราชนิพนธ์บทกวีภาษาฝรั่งเศส ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมบทแปลภาษาไทยและจีน2546
88การศึกษาของผู้ด้อยโอกาส2545
89เย็นสบายชายน้ำ2545
90ดวงดาวแห่งบูรพาทิศ : บทกวีเทิดทูนพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี2545
91ศิลปกรรมฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี2545
92เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนนอก2545
93ความคิดคำนึง พระราชนิพนธ์บทกวีภาษาฝรั่งเศสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมบทแปลภาษาไทยและจีน2545
94เล่าเรื่องเมืองฝรั่ง2545
95หวงเหอ อู่อารยธรรม2544
96เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนนอก2544
97หวงเหอ อู่อารยธรรม2544
98รวมพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการส่วนพระองค์ (พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ. 2544)2544
99เบอร์ลินสิ้นกำแพง2544
100รัตนพินิจ นิทิศการศึกษา : รวมปาฐกถาด้านการศึกษา ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี2544
101รัตนประทีป : รวมพระราชดำรัสเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี2543
102เจียงหนานแสนงาม2543
103ฝากฝันกลอนกานท์ : รวมพระราชนิพนธ์ร้อยกรองใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี2543
104แดร๊กคูล่าผู้น่ารัก [Sound recording]2543
105ส้มตำ [Sound recording]2543
106ดุจดวงตะวัน2542
107รอยยิ้มหมีขาว2542
108รัตนพินิจ นิทิศการศึกษา : รวมปาฐกถาด้านการศึกษา ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี2542
109ปาฐกถานำ: การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง อันเนื่องด้วยสงครามสามชื่อ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วันพุธที่ 18 สิงหาคม 25422542
110ม่วนซื่นเมืองลาว2542
111ดั่งดวงแก้ว : รวมพระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี2541
112คืนถิ่นจีนใหญ่2541
113แอนตาร์กติกา : หนาวหน้าร้อน2541
114คืนถิ่นจีนใหญ่2541
115กาลเวลาที่ผ่านเลย2541
116ลาวเหนือเมื่อปลายหนาว2540
117เย็นสบายชายน้ำ2540
118เรื่องเบ็ดเตล็ดจากอิเหนาบางตอน2540
119ยามลมหนาว2540
120มนต์รักทะเลใต้2540
121ลาวเหนือเมื่อปลายหนาว2540
122มหัศจรรย์ทุกวัน2540
123มหัศจรรย์ทุกวัน2540
124เย็นสบายชายน้ำ2540
125มนต์รักทะเลใต้2540
126ข้ามฝั่งแห่งฝัน2539
127สวนสมุทร2539
128ข้ามฝั่งแห่งฝัน2539
129ยามลมหนาว2539
130เบอร์ลินสิ้นกำแพง2539
131ลาวตอนใต้2539
132เบอร์ลินสิ้นกำแพง2539
133ลาวตอนใต้2539
134สวนสมุทร2539
135ไทยเที่ยวพม่า2539
136เกล็ดหิมะในสายหมอก2538
137ประมวลพระราชดำรัสและพระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี2538
138ปาฐกถาชุด "สิรินธร" ครั้งที่ 1 เรื่อง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม2538
139ทอสีเทียบฝัน2538
140ใต้เมฆที่เมฆใต้2538
141ประพาสอุทยาน2538
142การศึกษากับการพัฒนาประเทศ2538
143โรมันสัญจร2538
144ย่ำแดนมังกร2538
145ข้าวไทยไปญี่ปุ่น2538
146ข้าวไทย = Thai rice2538
147ลาวใกล้บ้าน2538
148สิงคโปร์สัญจร2538
149พระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านอาหารและโภชนาการ2538
150แอนตาร์กติกา : หนาวหน้าร้อน2538
151ลาวใกล้บ้าน2538
152แดร๊กคูล่าผู้น่ารัก2537
153เปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว2537
154ม่วนซื่นเมืองลาว2537
155แดร็กคูล่า ผู้น่ารัก2537
156แอนตาร์กติกา : หนาวหน้าร้อน2537
157รอยยิ้มหมีขาว2537
158ลุยป่าฝ่าฝน2537
159เกล็ดหิมะในสายหมอก2537
160สัปดาห์สบาย ๆ ใกล้ชายหาด2537
161ดอยตุง เชียงตุง2537
162เยือนถิ่นอินเดียนแดง2537
163อนัมสยามมิตร2537
164เปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว2537
165ม่วนซื่นเมืองลาว2537
166รอยยิ้มหมีขาว2537
167เยือนถิ่นอินเดียนแดง2537
168อนัมสยามมิตร2537
169ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ : การปฏิรูปการปกครอง2536
170เขมรสามยก2536
171ไอรักคืออะไร2536
172ทวิภาคสัญจร2535
173ป่าสูงน้ำใส2535
174สมเด็จแม่กับการศึกษา2535
175ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ2535
176ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ2535
177มุ่งไกลในรอยทราย2534
178แกะรอยโสม2534
179ลัดฟ้าล่าวิชาหาอาจารย์2534
180ลัดฟ้าล่าวิชาหาอาจารย์2534
181มณีพลอยร้อยแสง : รวมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี2534
182เบิ่งบ่ทัน เบิ่งบ่หมด2534
183ชมดอกไม้ไกลบ้าน2534
184มณีพลอยร้อยแสง : รวมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี2533
185ย่ำแดนมังกร2533
186การพัฒนานวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนการสอนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2533
187มุ่งไกลในรอยทราย2533
188เบิ่งบ่ทัน เบิ่งบ่หมด2533
189มุ่งไกลในรอยทราย2533
190ปริศนาดวงดาว2532
191คืนฟ้าใส2532
192การศึกษาความถูกต้องของแผนที่การใช้ที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง ซึ่งจำแนกโดยคอมพิวเตอร์บริเวณจังหวัดนราธิวาส : รายงานวิจัย2532
193ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท2532
194คืนฟ้าใส2532
195ปริศนาดวงดาว2532
196โรมันสัญจร2531
197โรมันสัญจร2531
198ทัศนะจากอินเดีย2531
199ทัศนะจากอินเดีย2530
200ทัศนะจากอินเดีย2530
201เกาะในฝัน2529
202ไทยเที่ยวพม่า2529
203บุหงารำไป2528
204ทัวร์น้องโจ้2528
205ชมช่อมาลตี : บันทึกการเดินทางไปอินโดนีเซีย2528
206สิงคโปร์สัญจร2528
207ย่ำแดนมังกร2528
208คำฉันท์ดุษฎีสังเวย และกาพย์ขับไม้2527
209ความคิดคำนึง2527
210ลัดฟ้าล่าวิชาหาอาจารย์2525
211ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท2525
212พระราชนิพนธ์บางเรื่อง2525
213ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท2524
214เล่าเรื่องเมืองฝรั่ง พระราชดำรัสในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี2524
215ย่ำแดนมังกร2524
216ความคิดคำนึง2522
217เฉลิมพระเกียรติและรวมพระราชนิพนธ์ (พ.ศ. 2510-2520) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี2521
218จารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง2521
219บทพระนิพนธ์บางเรื่อง2520
220รวมบทพระนิพนธ์ (พ.ศ. 2510-2520)2520
221กษัตริยานุสรณ์2520
222คำฉันท์ดุษฎีสังเวย และกาพย์ขับไม้2520
223คำฉันท์ดุษฎีสังเวยและกาพย์ขับไม้กล่อมพระศรีนรารัฐราชกิริณี2520
224รวมพระนิพนธ์ พ.ศ. 2510-25202520
225พุทธศาสนสุภาษิต คำโคลง2517
226พุทธศาสนสุภาษิตคำโคลง2517