หนังสือที่แต่งโดย อนงค์นาฏ เถกิงวิทย์ 6 Results

No.TitlePublished
1วรรณคดีประจักษ์พยาน : บันทึกของสตรีผู้รอดชีวิตจากการล้างเผ่าพันธุ์ในยุโรประหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง2551
2วรรณคดีประจักษ์พยาน : บันทึกของสตรีผู้รอดชีวิตจากการล้างเผ่าพันธุ์ในยุโรประหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง : รายงานวิจัย2547
3วรรณคดีกับประวัติศาสตร์2545
4วรรณคดีควิเบค2539
5สถานภาพการศึกษาวรรณคดีฝรั่งเศสในประเทศไทย : บรรณนิทัศน์สังเขป : รายงานการวิจัย2531
6วรรณคดีควิเบค