หนังสือที่แต่งโดย สมพร พรหมหิตาธร 93 Results

No.TitlePublished
1แก้ให้หลุด ภาคหนึ่ง กลอุบายให้ศาลสงสัยพานโจทก์ (คู่มือทนายจำเลย) พร้อมด้วยการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง2556
2คู่มือการขอคืนของกลาง2556
3เล่นปืนไม่ให้ถูกจับ2555
4ย่อหลักกฎหมายปืน2555
5คู่มือทนายจำเลย ชุดแก้ให้หลุด ภาคหนึ่ง กลอุบายให้ศาลสงสัยพยานโจทก์2553
6กฎหมายต้องรู้ ตอน สัพเพเหระคดี2553
7กฎหมายอาญาฉบับชาวบ้าน (เล่ม1)2547
8การดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง2546
9พยานหลักฐานในคดีแพ่ง2546
10กฎหมายแพ่งว่าด้วย ละเมิด2546
11คดีวิสามัญฆาตกรรม พร้อมด้วยคำอธิบายพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. 25262545
12ย่อหลักกฎหมายปืน2544
13เล่นปืนไม่ให้ถูกจับ2544
14คู่มือปฏิบัติงาน ดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประกอบด้วย คำอธิบาย ตัวอย่างคดี2544
15คู่มือพยานหลักฐานในคดีอาญา2544
16คู่มือทำสำนวนการสอบสวนพร้อมด้วยตัวอย่างสรุปสำนวนการสอบสวนรวม 182 คดี2543
17พยานหลักฐานในคดีแพ่ง2543
18อายุความ แพ่ง-อาญา และคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา2543
19คดีความผิดต่อทรัพย์เชิงวิเคราะห์จากคำพิพากษาศาลฎีกาและชี้ขาดความเห็นแย้งของอธิบดีกรมอัยการถึงอัยการสูงสุด2542
20คู่มือการขอคืนของกลาง2542
21ชนะใจจราจร : กฎหมายสำหรับคนขับรถและเดินถนน2542
22อายุความ แพ่ง-อาญาและคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา2541
23คู่มือการขอคืนของกลาง2541
24กฎหมายเช็คฉบับใหม่2541
25เล่นปืนไมให้ถูกจับ2541
26กฎหมายจราจร ฉบับทำงาน2540
27คู่มือกฎหมายสถานบริการ2540
28คู่มือปฏิบัติงาน คดีทรัพย์สินทางปัญญา2540
29คู่มือพนักงานสอบสวน2540
30คู่มือการขอคืนของกลาง2540
31กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเครื่องหมายการค้า2539
32คู่มือใช้รถใช้ถนนฉบับคดีจราจร พร้อมร่างพระราชบัญญัติ จัดตั้ง และวิธีพิจารณาคดีจราจร และ ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับใหม่)2539
33อายุความ แพ่ง-อาญาและคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา2539
34คู่มือทนายจำเลย แก้ให้หลุด ภาคสอง : ตอน 1 : ถามใจกฎหมาย ตอน 2 : ตัวแปร-เงื่อนแง่-ว่าความ2539
35กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร2539
36รวมคดีฉ้อโกง2539
37คู่มือการเตรียมคดีอาญา[ภาคเอกชน]2539
38การเปรียบเทียบคดีอาญา2539
39ซื้อบ้านอย่างไรไม่ให้ถูกโกง2539
40พยานหลักฐานคดีแพ่ง2538
41กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์2538
42กลอุบายให้ศาลสงสัยพยานโจทก์2538
43คู่มือวิสามัญฆาตกรรม2538
44พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ. 25302538
45คู่มือสอบสวน : ฉบับทำงาน2538
46กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร2538
47กฎหมายจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวใหม่2538
48พยานหลักฐานคดีอาญา2537
49คู่มือร้องทุกข์2537
50กฎหมายยาเสพติด2537
51คดีหมิ่นประมาท2537
52ย่อหลักกฎหมายปืน2537
53รวมคดีฉ้อโกง2537
54หลักกฎหมายพระราชบัญญัติการกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 และพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ.25342537
55คู่มือการขอคืนของกลาง2537
56กฎหมายอาญาฉบับเข้าใจง่าย2536
57คู่มือเช็คในคดีแพ่ง2536
58คู่มือการดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับเช็คตามกฎหมายเก่าและใหม่2536
59คู่มือกฎหมายการพนัน พร้อมด้วย พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ.2478 พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง2536
60คู่มือพนักงานสอบสวน2535
61เล่นปืนไม่ให้ถูกจับ2535
62ย่อหลักกฎหมายปืน2535
63คู่มือวิสามัญฆาตกรรม2535
64กฎหมายเช็คฉบับใหม่2534
65ซื้อบ้านอย่างไรไม่ให้ถูกโกง / สมพร พรหมหิตาธร2534
66ฆาตกรรมกับตะแลงแกง2533
67คู่มือทนายความ"แง่คิดพิชิตคดี"2533
68ย่อหลักกฎหมายภาษีอากร2533
69กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร) พร้อมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 25222532
70ซื้อบ้านอย่างไรไม่ให้ถูกโกง2532
71คู่มือใช้รถใช้ถนน คดีจราจร2532
72คู่มือการขอคืนของกลาง2532
73ย่อหลักกฎหมายภาษีอากร2532
74อาญาวัด อาญาบ้าน2532
75เล่นปืนไม่ให้ถูกจับ2532
76รวมคดีเช็คเด้ง ภาค 2 เช็คในคดีแพ่ง : คู่มือปฏิบัติและเทคนิคการดำเนินคดีเช็ค2532
77คู่มือร้องทุกข์2531
78คู่มือเตรียมคดีอาญา (ภาคเอกชน)2531
79คู่มือกฎหมายลิขสิทธิ์2527
80ฎีกาหมู่ตามกฎหมายรัษฎากร (ปี 2500-2526)2527
81คู่มือการเตรียมคดีอาญา2526
82คู่มือกฎหมายสิทธิบัตร (เปเตนท์)2526
83คู่มือพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 24902526
84โฉมหน้าอาชญากรรม2525
85ศึกฟอล์คแลนด์2525
86กฎหมายกับการเมือง2524
87คู่มือกฎหมายการพนัน
88คู่มือทนายจำเลยตอนแก้ให้หลุด
89คู่มือทนายจำเลยภาค 2 ยุทธวิธีชนะคดีจาก ประสบการณ์นอกเหนือตำรา
90คำอธิบายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (แก้ไขใหม่ล่าสุด พร้อมกฎกระทรวง 12 ฉบับ
91คำอธิบายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2541)
92คู่มือกฎหมายจราจร : ฉบับไกลคุก
93คู่มือการดำเนินคดีในศาลแขวงและศาลคดีเด็กและเยาวชน