หนังสือที่แต่งโดย วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง 12 Results

No.TitlePublished
1ซอฟต์บอล : เทคนิคและการตัดสิน2546
2เทนนิส : เทคนิคและการตัดสิน2543
3เทคนิคและทักษะซอฟท์บอล2534
4เทนนิสที่รัก2531
5เทคนิคและทักษะซอฟท์บอล2531
6ความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) ที่มีต่อวิชาพลศึกษา2530
7ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความสามารถทางทักษะกีฬาทั่วไป ของนักเรียนโรงเรียนสาธิต ของมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร2526
8คู่มือการตัดสินกีฬาตะกร้อ
9เทคนิคและทักษะตะกร้อ
10เทคนิคการตัดสินเทนนิส
11ทักษะและเทคนิคการเล่นแบดมินตัน
12เทคนิคการตัดสินแบดมินตัน