หนังสือที่แต่งโดย น. ณ ปากน้ำ 103 Results

No.TitlePublished
1ห้าเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยา2558
2จิตรกรรมฝาผนังวัดคงคาราม = Mural painting of Wat Khongkharam2554
3วิวัฒนาการลายไทย2550
4ถาม-ตอบ ศิลปะไทย : สารพันคำถามด้านศิลปะและประวัติศาสตร์ศิลปะไทย2549
5แบบแผนบ้านเรือนในสยาม2548
6วัดปรมัยยิกาวาส = Wat Poramyikawas2546
7ย่ำต๊อกทั่วกรุงเทพฯ2546
8หน้าบัน : เอกลักษณ์ศิลปะสถาปัตยกรรมไทย2544
9ตู้พระไตรปิฎก : สุดยอดแห่งศิลปะลายรดน้ำ2544
10ธรรมาสน์ : ศักดิ์และศรีแห่งศิลปะไทย2544
11พระพุทธรูป : สื่อศรัทธาและการสืบเนื่องของมรดกวัฒนธรรม2544
12ย่ำต๊อกทั่วกรุงเทพฯ2544
13พระที่นั่งทรงผนวช = Phra thinang songphanuat2543
14จิตรกรรมอยุธยา2543
15ความเข้าใจในศิลปะ2543
16ธรรมาสน์ : ศักดิ์และศรีแห่งศิลปะไทย2543
17ตู้พระไตรปิฎก : สุดยอดแห่งศิลปะลายรดน้ำ2543
18สมุดภาพประวัติศาสตร์ศิลปะสยามประเทศ : ศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา2543
19ศิลปะลายรดน้ำ2543
20พระพุทธรูป : สื่อศรัทธาและการสืบเนื่องของมรดกวัฒนธรรม2543
21พุทธประติมากรรมในประเทศไทย2543
22ลายปูนปั้น : มัณฑนศิลป์อันเลิศแห่งสยาม2543
23แบบแผนบ้านเรือนในสยาม2543
24หน้าบัน : เอกลักษณ์ศิลปะสถาปัตยกรรมไทย2543
25ศิลปะรอบตัวเรา2542
26ศิลปกรรมในบางกอก2542
27เที่ยวเมืองศิลปะอู่ทอง2542
28วิวัฒนาการของศิลปะ2542
29ศิลปกรรมในบางกอก2541
30สมุดภาพประวัติศาสตร์ศิลปะสยามประเทศ : ศิลปะก่อนกรุงศรีอยุธยา2541
31ห้าเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยา2540
32ศิลปะในชีวิตประจำวัน2540
33บันไดเข้าถึงศิลปะ2540
34สีมากถา สมุดข่อยวัดสุทัศนเทพวราราม2540
35ถาม-ตอบ ศิลปะไทย2540
36ศิลปะรอบตัวเรา2540
37คำถาม-คำตอบ เรื่องศิลปะไทย2540
38จิตรกรไทยสมัครเล่นผู้ควรแก่การยกย่อง2539
39สยามศิลปะ จิตรกรรม และสถูปเจดีย์2538
40งานจำหลักไม้ : ศิลปะและสถาปัตยกรรมไทย2537
41ศิลปะโบราณในสยาม2537
42วัดพระเชตุพนฯ = Wat phsachetuphon2537
43สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระผู้กู้ชาติ ณ ท้องพระโรงกรุงธนบุรี เมืองโบราณ : จิตรกรรมเล่าเรื่อง2536
44ศิลปะวิเศษสยามประเทศ2536
45วัดไชยทิศ2534
46วัดบางแคใหญ่2534
47ศิลปะและวัฒนธรรมจากดินแดนอาหรับเมื่อแรกเข้าสู่สยามประเทศ2534
48ศิลปะและวัฒนธรรมจากดินแดนอาหรับเมื่อแรกเข้าสู่สยามประเทศ2534
49หลักการวาด2534
50วิวัฒนาการลายไทย2534
51ศิลปะลายรดน้ำ2533
52พุทธประติมากรรมในประเทศไทย2533
53ความเข้าใจในศิลปะ2532
54ลายปูนปั้น : มัณฑนศิลป์อันเลิศแห่งสยาม2532
55แบบแผนบ้านเรือนในสยาม : เรือนไทย เรือนปั้นหยา เรือนมะนิลา กับเรือนขนมปังขิง2532
56ความเข้าใจในศิลปะ2531
57แบบแผนบ้านเรือนในสยาม : เรือนไทย เรือนปั้นหยา เรือนมะนิลา เรือนขนมปังขิง2531
58เมืองสุโขทัยนี้ดี2530
59รูปแบบและการสืบเนื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทย = Form and continuity in Thai art and culture2530
60ศิลปะจีนและคนจีนในไทย2530
61ครูคงแป๊ะและครูทองอยู่ : สองจิตรกรเอกแห่งยุคทองของศิลปะกรรมรัตนโกสินทร์2530
62พจนานุกรมศิลป2530
63พระอาจารย์นาค : จิตรกรเอกยุคสร้างบ้านแปงเมือง = Phra Acharn Nak : the foremost muralist of the reign of King Rama I2530
64จิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนกลางและตอนปลายระยะแรก สกุลช่างนนทบุรี ณ วัดชมภูเวกและวัดปราสาท2530
65ห้าเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยา2529
66ศิลปะคุปตะและปาละในอินเดีย2529
67ความเป็นมาของสถูปเจดีย์ในสยามประเทศ2529
68ตำราศิลปะไทยรัตนโกสินทร์2528
69เที่ยวชมศิลปะยุโรปกับ น. ณ ปากน้ำ2528
70ศาสนาและศิลปในสยามประเทศและแหลมอินโดจีนสมัยโบราณ2527
71หลักองค์ประกอบแห่งศิลปะ2526
72เรื่องสนุกโบราณคดี2526
73ประเพณีไทยต่าง ๆ2525
74จิตรกรรมสมัยรัตนโกสินทร์2525
75ประเพณีไทยต่าง ๆ2525
76หลักการใช้สี2524
77คำถาม-คำตอบ เรื่องศิลปะไทย2524
78ศิลปกรรมโบราณในสยามประเทศ2524
79ศิลปบนใบเสมา = The Buddhist boundary markers of Thailand2524
80สังสรรค์ศิลป2523
81ความสัมพันธ์ทางศิลป2522
82ศิลปในกรุงเทพมหานคร ภาคแรก2521
83ศิลปกับโบราณคดีในสยาม2520
84ศิลปแห่งอาณาจักรไทยโบราณ2520
85ชมศิลปในอินเดีย2519
86ศิลปโบราณของไทย2518
87หลักการใช้สี2518
88ศาสนาและศิลปในสยามประเทศและแหลมอินโดจีนสมัยโบราณ2517
89สถูปเจดีย์ในประเทศไทย2516
90เที่ยวเมืองศิลปอู่ทอง2516
91ศิลปแห่งอดีตสมัย2516
92ศิลปกรรมแห่งอาณาจักรศรีอยุธยา2516
93ประวัติจิตรกรเอกของโลก2515
94ศิลปไทยตามวัด2515
95ศิลปของพระพุทธรูป2515
96ศิลปกรรมในบางกอก2514
97ศิลปรส2513
98เที่ยวชมศิลป2512
99ศิลปตะวันตก แนะนำศิลปสากล2511
100ศิลปปริทัศน์2511
101เรื่องราวของศิลปและศิลปิน2510
102ความงามของศิลปไทย รวมข้อคิดเห็นทางด้านศิลปที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง จาก หนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ และ ชาวกรุง2510
103ห้าเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยา พร้อมด้วยภาคผนวกว่าด้วย การค้นคว้าศิลปกรรมอยุธยา2510