หนังสือที่แต่งโดย Thanom Charoenlap 3 Results

No.TitlePublished
1Marine Boundaries of Thailand and Neighboring Countries = อาณาเขตทางทะเลของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน1984
2Demarcation of Thai Sea, from the Protection of Thailand's Marine Interests and New Line of the Law of the Sea = การแบ่งเขตแดนทางทะเลของไทย1981
3Territorial Sea of Thailand1973