หนังสือที่แต่งโดย เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ, 2491- 4 Results

No.TitlePublished
1การทุจริตในองค์กรและอาชญากรรมธุรกิจ2539
2วิธีทำธุรกิจให้มีกำไร2531
3การทุจริตในองค์การ2527
4แนวทางป้องกันและแก้ไขทุจริต มะเร็งร้ายของการดำเนินธุรกิจ