หนังสือที่แต่งโดย สุจิตต์ วงษ์เทศ 96 Results

No.TitlePublished
1ขับเสภามาจากไหน?2558
2ท้าวศรีสุดาจันทร์ "แม่หยัวเมือง" ใครว่าหล่อนชั่ว?2557
3ทอดน่องท่องเที่ยว อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี2557
4นครพนมมาจากไหน?2556
5มหาสารคาม มาจากไหน?2555
6กรุงแตก ยศล่มแล้ว2555
7อุบลราชธานีมาจากไหน?2555
8กรุงเทพฯ มาจากไหน2555
9หันหลังชนกัน2555
10ร้อยเอ็ด มาจากไหน2555
11หนุ่มหน่ายคัมภีร์2555
12ขุนเดช2555
13สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สตูล2555
14พระแก้วมรกต มาจากไหน?2554
15ชื่อบ้านนามเมือง จังหวัดเชียงใหม่มาจากไหน?2554
16ครึ่งรักครึ่งใคร่2554
17นาคมาจากไหน?2554
18เรือพระราชพิธีและเห่เรือมาจากไหน?2554
19ดนตรีไทยมาจากไหน2553
20สุนทรภู่ เกิดวังหลัง ผู้ดีบางกอก : มหากวีกระฎุมพี มีวิชารู้เท่าทันโลกและชีวิต2553
21บุรีรัมย์ มาจากไหน?2553
22เสียมกุก : ขบวนแห่ของชาวสยาม เครือญาติเขมรที่นครวัดเป็นใคร? มาจากไหน?2552
23กูเป็นคนไทย2552
24แม่น้ำลำคลองสายประวัติศาสตร์2551
25ชื่อบ้านนามเมือง จังหวัดสระแก้ว ลุ่มน้ำบางปะกง สุดพรมแดนตะวันออก2551
26ร้องรำทำเพลง : ดนตรีและนาฏศิลป์ชาวสยาม2551
27แม่นาค : นวนิยายฉายวิถีชีวิตบรรพชนคนไทย2550
28ศิลปะสุวรรณภูมิ2550
29แผนที่ประวัติศาสตร์ (สยาม) ประเทศไทย2550
30ชื่อบ้านนามเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ2549
31ชื่อบ้านนามเมือง จังหวัดปราจีนบุรี2549
32พลังลาวชาวอีสาน มาจากไหน?2549
33สุวรรณภูมิ : ต้นกระแสประวัติศาสตร์ไทย2549
34อันดามัน สุวรรณภูมิ ในประวัติศาสตร์อุษาคเนย์2548
35คนไทยมาจากไหน?2548
36กลอนกัมปนาท : รวมบทกลอนคัดสรร ของ สุจิตต์ วงษ์เทศ2548
37กรุงเทพฯ มาจากไหน2548
38กรุงสุโขทัยมาจากไหน?2548
39อักษรไทย มาจากไหน?2548
40กรุงเทพฯ มาจากไหน = Bangkok : A historical background2548
41ชาติพันธุ์สุวรรณภูมิ บรรพชนคนไทยในอุษาคเนย์2547
42สุนทรภู่ เกิดวังหลัง ผู้ดี "บางกอก" : มหากวีกระฎุมพี มีวิชารู้เท่าทันโลก2547
43ประดาบก็เลือดเดือด2547
44ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม สยามประเทศไทย2547
45เมด อิน ยู. เอส. เอ.2547
46อยุธยายศยิ่งฟ้า : ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม2546
47ประวัติศาสตร์สังคม-วัฒนธรรมของภาษาและวรรณคดีในสยามประเทศ2546
48กูเป็นนิสิตนักศึกษา เจ้าขุนทองไปปล้น2546
49หนุ่มหน่ายคัมภีร์2546
50เพลงยาวถึงนายกรัฐมนตรี2546
51วิกลิเกแห่งแรกในสยามอยู่ริมกำแพง 'ป้อมมหากาฬ' [จุลสาร]2546
52เสภา : เสภาไพร่ เสภาเผด็จการ เสภาน้ำท่วมหาบเร่2546
53นาคในประวัติศาสตร์อุษาคเนย์2546
54ศึกมักกะสัน เมืองบางกอก : สารนิยายอิงจดหมายเหตุฝรั่งเศสสมัยกรุงศรีอยุธยา2545
55พระปฐมเจดีย์ ไม่ใช่เจดีย์แห่งแรกแต่เป็นมหาธาตุหลวงยุคทวารวดี2545
56พระเจ้าอู่ทองไม่ได้มาจากเมืองอู่ทอง มาจากเมืองจีน-ทางทะเล มาจากเมืองลาว-ทางบก2545
57อยุธยายศยิ่งฟ้า : ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม2544
58ท้าวศรีสุดาจันทร์ "แม่หยัวเมือง" ใครว่าหล่อนชั่ว?2544
59แม่น้ำลำคลองสายประวัติศาสตร์2544
60นาคในประวัติศาสตร์อุษาคเนย์2543
61ศรีวิชัยในสยาม2543
62เบิ่งสังคมและวัฒนธรรมอีสาน2543
63ศึกเจ้าพระยา2542
64ร้องรำทำเพลง : ดนตรีและนาฏศิลป์ชาวสยาม2542
65แม่น้ำเจ้าพระยา : มารดาแห่งสยามประเทศ = The Chao Phraya River : mother of Siam2542
66ท้าวศรีสุดาจันทร์ "แม่หยัวเมือง" ใครว่าหล่อนชั่ว?2540
67แคว้นสุโขทัย : รัฐในอุดมคติ2539
68แม่น้ำลำคลองสายประวัติศาสตร์2539
69คนไทยอยู่ที่นี่ ที่อุษาคเนย์2538
70คนไทยอยู่ที่นี่ ที่อุษาคเนย์2537
71หนังสือคู่มือครูสังคมศึกษา รายวิชา ส021 หลักฐานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย2535
72ครึ่งรักครึ่งใคร่ : รวมเรื่องสั้น2534
73หันหลังชนกัน : รวมเรื่องสั้น2534
74ร้องรำทำเพลง : ดนตรีและนาฏศิลป์ชาวสยาม2532
75หนุ่มหน่ายคัมภีร์2531
76ศรีวิชัย2531
77เสภา : ราชสดุดี2530
78เจ๊กปนลาว2530
79กูเป็นนิสิตนักศึกษา2529
80คนไทยอยู่ที่นี่2529
81หันหลังชนกัน2529
82ไพร่ขับเสภา2528
83คนไทยไม่ได้มาจากไหน2527
84เสภาน้ำท่วม หาบเร่2526
85สุโขทัยไม่ใช่ราชธานีแห่งแรกของไทย2526
86บทวิจารณ์การแพร่กระจายของเพลงพื้นบ้านภาคกลาง (เอนก นาวิกมูล)2526
87เสภาเผด็จการ2526
88เสภาไพร่2525
89เจ้าขุนทองไปปล้น : รวมบทกวีสยาม2524
90ขุนเดช2523
91ศึกเจ้าพระยา2521
92ประดาบก็เลือดเดือด2520
93เด็กชายดวงเข้าเมือง2520
94รามคำแหง2520
95โรคห่า กาฬโรค = Black death : ยุคพระเจ้าอู่ทอง ฝังโลกเก่า ฟื้นโลกใหม่ได้ราชอาณาจักรสยาม [Videorecording]
96แคว้นสุโขทัย : รัฐในอุดมคติ