หนังสือที่แต่งโดย อำนาจ เย็นสบาย 52 Results

No.TitlePublished
1ถอดบทเรียนกระบวนการขับเคลื่อนชุมชน โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สระแก้ว2554
2การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต : หอศิลป์ : รายงานการวิจัย2548
3บัณฑิตมดแดง2544
4สีสวาดหาบ้าน2542
5ขอเพียงเข้าใจ2541
6สีสันและความงาม2540
7ฉันคือสายฝน2540
8บ้านของฉันอยู่ที่ป่าชายเลน2540
9สันติภาพในป่าใหญ่2539
10รองเท้าของลูกหมี2539
11หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดกินตามน้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 เรื่อง แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์2538
12หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดกินตามน้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 เรื่อง เกาะกลับใจ2538
13บ้านของฉันอยู่ที่ป่าชายเลน2538
14อ่างมังกร2536
15พญานก2535
16สีสันและความงาม2535
17รวมเรื่องสั้นใต้ผืนน้ำ2534
18รวมเรื่องสั้นชุด อ่างมังกร2533
19อ่างมังกร2533
20รวมเรื่องสั้น อ่างมังกร2533
21บทเรียนของฝูงสัตว์2533
22ศิลปพิจารณ์2532
23สีสันและความงาม2531
24กระรอกเก่ง กระต่ายดี2531
25ใต้ผืนน้ำ2531
26กระรอกเก่ง กระต่ายดี2531
27สองสหายกับฝูงกบ2530
28ลูกโป่งสวรรค์2530
29ลูกหมีกับฤดูหนาว2530
30หนังสือส่งเสริมการอ่าน สิ่งแวดล้อมศึกษา : หมู่บ้านไม่เป็นไร2530
31สามสหายผจญภัย2529
32ขุนทองลืมถิ่น2529
33น้ำพริกปลาทู2529
34ดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์2528
35ป่าสันติสุข2528
36ลิงน้อยอวดเก่ง2528
37ลิงขาวกับลิงดำ2528
38คืนฟ้าหนาว2527
39ทัศนะวิจารณ์2527
40จ้าวป่า2526
41คืนฟ้าหนาว2526
42ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมร่วมสมัยของรัตนโกสินทร์ : อิทธิพลของศิลปกรรมรตะวันตกที่มีต่อศิลปกรรมไทยตั้งแต่ปี พ.ศง 2492 ถึง พ.ศ. 25222524
43ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมร่วมสมัยของรัตนโกสินทร์2524
44ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมร่วมสมัยของรัตนโกสินทร์2524
45เพื่อนแท้2523
46บทเรียนของฝูงสัตว์2523
47สุนทรียภาพ2520
48สุนทรียภาพ2520
49สุนทรียภาพ2520
50ศิลปะเพื่อใคร2519
51สอบสวนศิลปะ2518
52หนังสือส่งเสริมการอ่าน สิ่งแวดล้อมศึกษา : หมู่บ้านไม่เป็นไร