หนังสือที่แต่งโดย บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ 7 Results

No.TitlePublished
1การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEO2556
2เมืองไทย เหตุไฉน ใย(ฉะ)หนอ จึงเป็นฉะนี้2551
3การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEO2550
4การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEO2549
5ความเข้มแข็งประเทศไทย (ไม่) หารสอง2547
6การจัดการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ CEO2547
7การปรับปรุงการบริหารการผลิตของอุตสาหกรรมอัดปอ และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2529