หนังสือที่แต่งโดย อนุมานราชธน, พระยา, 2431-2512 186 Results

No.TitlePublished
1เทศกาลสงกรานต์2558
2เรื่องของชาติไทย2553
3การศึกษาวรรณคดีแง่วรรณศิลป์2546
4ลัทธิของเพื่อน2540
5รวมเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนา2537
6เบ็ดเตล็ดความรู้ทั่วไปและตำนานศุลกากร2537
7ฟื้นความหลัง2537
8โลกยุคดึกดำบรรพ์ / พระยาอนุมานราชธน2536
9พงศาวดารดึกดำบรรพ์2536
10รวมนิทาน - กวนอิม2536
11อารยธรรมยุคดึกดำบรรพ์2536
12โลกนีติไตรพากย์2535
13รวมเรื่องประวัติศาสตร์ - โบราณคดี2535
14รวมคำนำของศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน2533
15การศึกษาวรรณคดีแง่วรรณศิลป์2533
16ฟื้นความหลัง2533
17นานานีติ2533
18เรื่องของชาติไทย2533
19โปแลนด์ราชย์ = Under the shadow of the Czar2533
20กามนิต = The Pilgrim Kamanita2533
21นิยายเบงคลีและภาคผนวกแห่งนิยายเบงคลี2533
22ลัทธิของเพื่อน2533
23รวมชีวประวัติ2533
24จดหมายโต้ตอบระหว่างเสฐียรโกเศศกับ ส. ศิวรักษ์2533
25สารานุกรมของเสฐียรโกเศศ2533
26กามนิต ฉบับ สมบูรณ์2533
27รวมเรื่องศิลปะและการบันเทิง2533
28วรรณกรรมเลือกสรรสำหรับเด็ก2532
29ประวัตินานาประเทศ2532
30ชีวิตพระสารประเสริฐที่ข้าพเจ้ารู้จัก2532
31อำนาจแห่งความพยายาม2532
32เผชิญหน้ากับพระเจ้านโปเลียน2532
33จดหมายจากพ่อถึงลูก2532
34ลายแทงแสดงขุมทรัพย์2532
35เรื่องแหลมอินโดจีนสมัยโบราณ2532
36ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย2532
37ศาสนาเปรียบเทียบ2532
38นิรุกติศาสตร์2532
39ลัทธิความเชื่อเรื่องศาสนาอื่นๆ2532
40อัตชีวประวัติพระยาอนุมานราชธน และสัมภาษณ์เสฐียรโกเศศ2532
41ประเพณีเนื่องในการปลูกเรือน - แต่งงาน2532
42ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต เกิด-ตาย2532
43ประเพณีเบ็ดเตล็ด2532
44ประเพณีเกี่ยวกับเทศกาลตรุษ-สารท2532
45รวมเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี2532
46แต่งงาน2531
47การเกิด : ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต2531
48ศาสนาเปรียบเทียบ2531
49ชีวิตชาวไทยสมัยก่อน และการศึกษาเรื่องประเพณีไทย2531
50ความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีและเทพนิยาย สงเคราะห์2531
51รวมเรื่องเกี่ยวกับรามเกียรติ์2531
52การศึกษาวรรณคดีแง่วรรณศิลป์2531
53อัตชีวประวัติพระยาอนุมานราชธน2531
54รวมเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรม2531
55ประเพณีต่าง ๆ ของไทย2529
56ฟื้นความหลัง พระยาอนุมานราชธน2528
57การศึกษาศิลปและประเพณี2527
58หิโตปเทศ โดย เสฐียรโกเศศ และ นาคะประทีป2525
59เทศกาลสงกรานต์2522
60นิรุกติศาสตร์2522
61วาสิฏฐี. ภาคสวรรค์2522
62อัตชีวประวัติพระยาอนุมานราชธน2522
63รวมคำนำของศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน (เสฐียรโกเศศ)2521
64ประวัติบุคคล ของ ศาสตราจารย์ พระยาอนุมานราชธน2521
65หิโตปเทศ ; การผูกมิตร, สุหฤทเภท การแตกมิตร2518
66การศึกษาศิลปและประเพณี2517
67นิรุกติศาสตร์2517
68หลักภาษาไทยพายัพและพจนานุกรม ภาษาไทยกลางเป็นภาษาไทยพายัพ2517
69ประเพณีต่าง ๆ บางเรื่อง2516
70สารานุกรม2516
71คำแก้ว2516
72นิรุกติศาสตร์. ภาค 1-22516
73ลัทธิ-ศาสนา2516
74นิยายเบงคลี2515
75วรรณกรรม2515
76ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม2515
77นิรุกติศาสตร์2515
78เทศกาลสงกรานต์2515
79ขุนทรัพย์ของเด็ก เรื่อง คนดีมีประโยชน์2515
80แหลมอินโดจีนสมัยโบราณ2515
81ชีวิตชาวไทยสมัยก่อน และการศึกษาเรื่องประเพณีไทย2515
82ศิลปสงเคราะห์2515
83การศึกษาเรื่องประเพณีไทยและชีวิตชาวไทยสมัยก่อน2515
84ค่าของวรรณคดี2515
85ศาสนาเปรียบเทียบ2515
86ประวัตินานาประเทศ2515
87การศึกษาวรรณคดีในแง่วรรณศิลป์2515
88เรื่องวัฒนธรรม2515
89กามนิต ฉบับสมบูรณ์2515
90ประเพณีเนื่องในการเกิดและประเพณีเนื่องในการตาย2514
91การศึกษาเรื่องประเพณีไทย2514
92จดหมายโต้ตอบระหว่างเสฐียรโกเศศ กับ ส. ศิวรักษ์2514
93เผชิญหน้ากับพระเจ้านโปเลียน2514
94เรื่องของชาติไทย2513
95อัตชีวประวัติพระยาอนุมานราชธน2512
96เรื่องพระราชลัญจกรและตราประจำตัวประจำตำแหน่ง2512
97จีน ของ เสฐียรโกเศศ2512
98อารยธรรมยุคดึกดำบรรพ์2512
99พื้นความหลัง2512
100วาสิฏฐี. ภาคสวรรค์2511
101ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาพราหมณ์ พุทธ และชินในแง่ประวัติศาสตร์2511
102โง่วแป๊ะล่อหั่น เรื่องพระอรหันต์ห้าร้อย บั้นต้น หรือ ลัทธิ ของเพื่อน ภาค 4 ตอน 4 ของ เสฐียรโกเศศ และนาคะประทีป2511
103เรื่องของชาติไทย2511
104บรรณานุกรมงานนิพนธ์ของศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน2511
105ประเพณีเนื่องในการแต่งงานและประเพณีเนื่องในการปลูกเรือน2510
106ประเพณีเบ็ดเตล็ด2510
107ฟื้นความหลัง2510
108ประเพณีเนื่องในการเกิดและประเพณีเนื่องในการตาย2510
109รู้ไว้2509
110ประเพณี การเกิด เทศกาลสงกรานต์ การตาย2509
111อารยธรรมยุคดึกดำบรรพ์2509
112วัฒนธรรมเบื้องต้น2509
113ค่าของวรรณคดี2509
114กามนิต แลเรื่อง ความภักดี ศาสนา และจริยธรรม2508
115ศาสนาเปรียบเทียบ2508
116ประเพณีเบ็ดเตล็ด2508
117กามนิต2508
118กามนิตและเรื่องความภักดี ศาสนาและจริยธรรม2508
119วรรณคดีที่น่ารู้2508
120ประเพณีเนื่องในการแต่งงานและประเพณีเนื่องในการปลูกเรือน2507
121กถาสริตสาคร : (สาครเป็นที่รวมกระแสนิยาย) กถาบิฐ และ กถามุข2507
122ประเพณีเก่าของไทย ประเพณีเนื่องในการตาย2507
123วัฒนธรรมเบื้องต้น2507
124การศึกษาวรรณคดีแง่วรรณศิลป์2507
125วิวัฒนาการแห่งวัฒนธรรม2507
126ลัทธิของเพื่อน ฉบับสมบูรณ์2507
127ประเพณีเนื่องในเทศกาล2506
128กวนอิม2505
129รสวรรณคดี2504
130เรื่องอัศจรรย์ของโลก2504
131เรื่องเกี่ยวกับประเพณีไทย (เนื่องในเทศกาลตรุษสารท)2504
132กามนิต2504
133ค่าของวรรณคดี2503
134สารคดีและประเพณีที่น่ารู้เกี่ยวกับเมืองสวรรค์และผีสางเทวดา2503
135สารคดีและประเพณีน่ารู้เกียวกับเมืองสวรรค์และผีสางเทวดา2503
136เรื่องเจดีย์2503
137กามนิต2503
138เรื่องของชาติไทย2502
139บันทึกความรู้2502
140ประเพณีไทยเกี่ยวกับเทศกาล (บางเรื่อง)2502
141วัฒนธรรมเบื้องต้น2501
142กินโต๊ะจีน2501
143ประเพณี เรื่องแต่งงานบ่าวสาวของไทย2501
144ประเพณีเก่าของไทย2501
145กามนิตและวาสิฎฐีคำกลอน2501
146นิยายเบงคลี2501
147ประเพณีเก่าของไทย ว่าด้วยการเกิด การปลูกบ้านสร้างเรือน ว่าด้วยการตาย2500
148เทศกาลเข้าพรรษา สารท ออกพรรษา2500
149เทศกาลลอยกระทง2500
150ประเพณีการทำบุญสวดมนต์เลี้ยงพระ2500
151ประเพณีไทยเกี่ยวกับเทศกาลเข้าพรรษา สารท ออกพรรษา2500
152ร้อง รำ ทำเพลง2500
153หนังสือชุดกวีนิพนธ์ เรื่อง วาสิฐี2500
154นิรุกติศาสตร์2499
155ประเพณีและความรู้ทั่วไป2498
156เชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม2498
157เรื่องแหลมอินโดจีนสมัยโบราณ ของ เสฐียรโกเศศ2497
158แหลมอินโดจีนสมัยโบราณ2497
159ลัทธิของเพื่อน2496
160เรื่องวัฒนธรรม2496
161เรื่องผีสางเทวดา2495
162วรรณกรรม2494
163ตำนานศุลกากร2494
164อธิบายนาฏศิลปไทย พร้อมด้วยคำนำเรื่องคีตศิลป2494
165พระราชลัญจกรและตราประจำตัวประจำตำแหน่ง2493
166นิรุกติศาสตร์เบื้องต้น2493
167ประเพณีเก่าของไทย 3 ประเพณีเนื่องในการสร้างบ้านปลูกเรือน2489
168ฉันจะบวช และ ชีวิตพระสารประเสริฐที่ข้าพเจ้ารู้2488
169วิจารณ์เรื่องประเพณีการทำศพ2484
170เรื่องของชาติไทย2483
171แหลมอินโดจีนสมัยโบราณ2483
172เรื่องของชาติ2483
173วิจารณ์เรื่อง ประเพณีทำศพ เล่ม 12482
174ตำนานศุลกากร2482
175เรื่องแหลมอินโดจีนสมัยโบราณ บท 1 และ 22482
176แหลมอินโดจีนในสมัยโบราณภาคต้น2482
177เรื่องแหลมอินโดจีนสมัยโบราณ ภาคต้น2482
178เรื่อง ไทย - จีน2479
179ลัทธิของเพื่อนตอนลัทธิศาสนาของจีน2475
180จับโป๊ยล่อหั่น2474
181ประเพณีเนื่องในการตาย
182จดหมายโต้ตอบเกี่ยวด้วยภาษาไทยระหว่างพระยาอนุมานราชธน และพระธรรมราชานุวัตร
183นิยายเบงคลี
184ประเพณีที่เกี่ยวกับชีวิตชาวไทย เทศกาลสงกรานต์
185เรื่อง เชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม
186เรื่องพระโมหมัดนะบีของอิสลามิกชน