หนังสือที่แต่งโดย ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท 26 Results

No.TitlePublished
1หลักการตลาด = Principles of marketing2547
2ธุรกิจทั่วไป2545
3การบริหารงานบุคคล2544
4การประชาสัมพันธ์2543
5การนำเข้าและการส่งออก2543
6การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย2542
7การบริหารงานบุคคล2542
8การบริหารโฆษณาธุรกิจ2540
9การโฆษณา/การโฆษณาเบื้องต้น2538
10การตลาดเพื่อการส่งออก2538
11หลักการตลาด2538
12การดำเนินงานร้านค้าปลีก2538
13การจัดจำหน่าย ; การกระจายผลิตภัณฑ์2537
14หลักการตลาด2537
15การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ2537
16การนำเข้าและการส่งออก2536
17การบริหารการค้าปลีก2536
18การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย2536
19กลยุทธการส่งออก2531
20การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ2528
21การวิจัยตลาด2527
22การดำเนินงานร้านขายปลีก พ.ช. 2422525
23การหาข้อมูลทางการตลาด พช.3412525
24เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค2524
25เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น2524
26การตลาดสินค้าเกษตร