หนังสือที่แต่งโดย พิกุล จารุพงษ์ 6 Results

No.TitlePublished
1รายงานการศึกษาวิเคราะห์เรื่อง เครื่องเดินทางและเครื่องใช้ทำด้วย ผ้า หนัง และพลาสติก2531
2รายงานการศึกษาวิเคราะห์เรื่อง ผลิตภัณฑ์พลาสติก2531
3รายงานการศึกษาวิเคราะห์เรื่อง ดอกไม้ ใบไม้ และต้นไม้ประดิษฐ์2531
4วิถีทางการส่งออก อัญมณี ไข่มุก และเครื่องประดับ ปี 2526 และแนวโน้ม ปี 25272527
5วิถีทางการส่งออก ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรม ปี 2526 และแนวโน้ม ปี 25272527
6วิถีทางการส่งออก เครื่องจักสาน ปี 2526 และแนวโน้ม ปี 25272527