หนังสือที่แต่งโดย บุตร ประดิษฐวณิช 9 Results

No.TitlePublished
1ขุมทองในบุคลิกภาพ : คู่มือสำรวจและพัฒนาบุคลิกภาพตนเอง2533
2แพทย์ - ยา วิชาชีพหรือการค้า2532
3คนไทย "หนูทดลองยา" 53 ล้าน เล่ม 12531
4คนไทยหนูทดลองยา 53 ล้าน2531
5เขาปล่อยให้ผู้ป่วยบริหารงานระดับชาติ2525
6พจนานุกรมฝรั่งเศส - ไทย - อังกฤษ2525
7วรรณกรรมไทย เรื่อง เขาปล่อยให้ผู้ป่วยบริหารงานระดับชาติ2524
8พจนานุกรม ฝรั่งเศส-ไทย-อังกฤษ2511
9เสน่ห์