หนังสือที่แต่งโดย อภิชาติ ธีรธำรง 5 Results

No.TitlePublished
1ข้อคิดทางยุทธศาสตร์ของนักยุทธศาสตร์ระดับโลก2539
2ประเทศไทย : จุดยุทธศาสตร์และการป้องกัน2531
3ประเทศไทยจุดยุทธศาสตร์และการป้องกัน2531
4ยุทธศาสตร์ทหารชาติมหาอำนาจ2527
5ยุทธศาสตร์โลก วิวัฒนาการและอนาคต2525