หนังสือที่แต่งโดย Farmer, James 2 Results

No.TitlePublished
1Counterinsurgency: Principles and Practices in Viet-Nam1964
2Counter-Insurgency: Viet-Nam 1962-19631963