หนังสือที่แต่งโดย เพชรี ขุมทรัพย์ 30 Results

No.TitlePublished
1วิเคราะห์งบการเงิน : หลักและการประยุกต์2554
2หลักการบริหารการเงิน2548
3วิเคราะห์งบการเงิน : หลักและการประยุกต์2548
4คู่มือประกอบการเรียนวิเคราะห์งบการเงิน : หลักและการประยุกต์2548
5หลักการบริหารการเงิน2546
6หลักการลงทุน2544
7หลักการลงทุน2540
8หลักการลงทุน2539
9หลักการลงทุน2538
10หลักการลงทุน2537
11วิเคราะห์งบการเงิน : หลักและการประยุกต์2536
12หลักการบริหารการเงิน2536
13วิเคราะห์งบการเงิน2534
14คู่มือประกอบการเรียนหลักการบริหารการเงิน : แบบฝึกหัด แนวคำตอบ กรณีศึกษา2532
15หลักการบริหารการเงิน2532
16หลักการลงทุน2532
17หลักการลงทุน2531
18วิเคราะห์การลงทุนในหุ้นสิ่งทอ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2524-25282531
19วิเคราะห์งบการเงิน : หลักและการประยุกต์2530
20หลักการบริหารการเงิน2529
21แบบฝึกหัดวิเคราะห์งบการเงินหลักและการประยุกต์2528
22หลักการลงทุน2528
23วิเคราะห์งบการเงิน2528
24หลักการลงทุน2525
25หลักการบริหารการเงิน2524
26วิเคราะห์งบการเงิน2524
27หลักการบริหารการเงิน2523
28หลักการลงทุน2523
29หลักการลงทุน2521
30หลักการบริหารการเงิน2520