หนังสือที่แต่งโดย อำนวย ลียาทิพย์กุล 3 Results

No.TitlePublished
1การธนาคารพาณิชย์ : การดำเนินงานและเทคโนโลยี2531
2การธนาคารพาณิชย์ ลูกค้าเงินฝากและวิธีปฏิบัติ2525
3การวิเคราะห์หลักทรัพย์2521