หนังสือที่แต่งโดย มานพ ประทุมทอง 3 Results

No.TitlePublished
1โลกขยะยุค 2000 : กับการปฏิวัติมุมมองเพื่อการจัดการขยะที่ยั่งยืน2544
2ลมหายใจแห่งมหานคร : เรื่องราวชีวิตและการต่อสู้ ของผู้คนบนกองขยะ2531
3ลมหายใจแห่งมหานคร : รายงานการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการดำรงชีวิต ของผู้คนบนกองขยะอ่อนนุช (โรงปุ๋ย)2528