หนังสือที่แต่งโดย ขุนทอง อินทร์ไทย 16 Results

No.TitlePublished
1ญี่ปุ่นในสายคนไทย2546
2หลายชีวิตยุคโลกานุวัตร : ชีวิตของคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดา2537
3มองปัญหาญี่ปุ่นและหันมามองไทย (เรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดา)2536
4ผลการสำรวจชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่นที่พำนักอยู่ในประเทศไทย = A survey of the Japanese residing in Thailand2534
5เคล็ดลับความเจริญของญี่ปุ่น : ทำไมญี่ปุ่นจึงเจริญเร็วกว่าไทย2533
6วัฒนธรรมทางธุรกิจของญี่ปุ่น2533
7กะเทาะสังคมญี่ปุ่น2532
8ทำไมญี่ปุ่นจึงเจริญเร็วกว่าไทย : เคล็ดลับแห่งความสำเร็จ ของญี่ปุ่น2531
9เส้นทางเดินสู่การพัฒนาของชาติไทย2530
10คนไทยกับญี่ปุ่นใครจะ...กว่ากัน2527
11รู้จักญี่ปุ่น : เศรษฐกิจ สังคม2526
12รู้จักญี่ปุ่น : การเมือง2526
13เมื่อยักษ์เศรษฐกิจป่วย
14เส้นทางสู่อนาคตของชาติไทย
15เกาะกำลังจะจมหายไปในทะเล
16โลกสีเทา