หนังสือที่แต่งโดย สุพัตรา สุภาพ 69 Results

No.TitlePublished
1เป็นลูกน้องที่นายอยากได้2553
2คิดอย่างผู้นำและผู้ตาม2547
3ปัญหาสังคม2546
4สังคมวิทยา2546
5ปัญหาสังคม2545
6ปัญหาสังคม2543
7สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี2543
8ปัญหาสังคม2542
9สังคมวิทยา2542
10สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี2541
11จับใจคน จับใจงาน2541
12สังคมวิทยา2541
13ปัญหาสังคม2541
14พัฒนาการปัญหาจราจรและมาตรการแก้ไขปัญหาจราจรในสามทศวรรษ (ระหว่าง พ.ศ. 2507-2539) : รายงานการวิจัย2540
15ปัญหาสังคม2539
16เรื่องวุ่น...วัยรุ่นไฮเทค2538
17การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ : ยุคโลกาภิวัฒน์2538
18ปัญหาสังคม2538
19สังคมวิทยา2538
20สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี2536
21หญิงฮา ชายเฮ2536
22ขบวนการแก้เซ็งกับคน2536
23เทคนิคการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพยุคใหม่ : เน้นพฤติกรรมมนุษย์2536
24สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี2536
25ส011 สังคมและวัฒนธรรมไทย : ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2535
26ปัญหาสังคม2535
27สังคมวิทยา2535
28สังคมวิทยา2534
29สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี2534
30หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส401 สังคมศึกษา : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 42534
31หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส051 มนุษย์กับสังคม : ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย2534
32ปัญหาสังคม2531
33สังคมวิทยา2531
34สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี2531
35ปัญหาสังคม2529
36สังคมวิทยา2529
37สังคมวิทยา2528
38สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี2528
39สังคมวิทยา2527
40ปัญหาสังคม2527
41ท่องมาเลเซีย เยือนสิงคโปร์2527
42ฮา2527
43สังคมวิทยา2525
44สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี2525
45ปัญหาสังคม2525
46หญิงฮา-ชายเฮ2525
47มนุษย์กับสังคม2525
48ปัญหาสังคม2525
49สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี2525
50ปัญหาสังคม2523
51สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี2523
52สังคมและวัฒนธรรมไทย ส3112523
53สังคมวิทยา2522
54ยิ้มกับปัญหา2522
55ปัญหาสังคม2521
56ปัญหาสังคม2521
57สังคมวิทยา2521
58สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี2520
59สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี2520
60แบบเรียนสังคมศึกษา ส 032 สังคมไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2520
61สังคมวิทยา2519
62แบบเรียนสังคมศึกษา ส 034 ปัญหาสังคมไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2519
63สังคมและวัฒนธรรมไทย : ค่านิยม ครอบครัว ศาสนา ประเพณี2518
64ปัญหาสังคม2518
65สังคมวิทยา2516
66ปัญหาสังคม2515
67ปัญหาสังคม2515
68สังคมวิทยา2514
69ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางกับการกระทำผิดกฎหมายของเด็กและเยาวชน2507