หนังสือที่แต่งโดย สุชีพ ปุญญานุภาพ 62 Results

No.TitlePublished
1ลุ่มน้ำนัมมทา : จินตนิยายอิงคติธรรมทางพระพุทธศาสนา / โดย สุชีพ ปุญญานุภาพ2556
2เชิงผาหิมพานต์2555
3กองทัพธรรม2554
4ใต้ร่มกาสาวพัสตร์2543
5ลีลาชีวิต : เรื่องสั้นอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา2543
6ความเป็นผู้นิ่ง, ความสงบระงับ, จงมองให้ตลอดสาย2543
7อาทิตย์ขึ้นทางตะวันตก2543
8พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา ไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย2541
9นันทะ-ปชาบดี2541
10เชิงผาหิมพานต์2541
11ลุ่มน้ำนัมมทา : จินตนิยายอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา2541
12กองทัพธรรม2540
13พระพุทธเจ้าโคดม นพเคราะห์ สามัคคี2540
14วัฒนธรรมวิทยา2540
15ประวัติศาสตร์ศาสนา2538
16ใต้ร่มกาสาวพัสตร์ : อมตวรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่องแรก2537
17ลุ่มน้ำนัมมทา2537
18เชิงผาหิมพานต์2537
19กองทัพธรรม2536
20ประวัติศาสตร์ศาสนา2532
21สารัตถะแห่งศาสนธรรม2531
22บทวิเคราะห์พระพุทธศาสนา2530
23พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์2530
24ใต้ร่มกาสาวพัสตร์2529
25ตายแล้วเกิดข่าวเรื่องเด็กระลึกชาติได้2528
26คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา2528
27ธรรมเพื่อการศึกษา ชุด "ข้อคิด"2526
28พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา ไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย2525
29หลักพระพุทธศาสนา : (คู่มือผู้เริ่มศึกษาพระพุทธศาสนา)2523
30แบบเรียนหน้าที่พลเมือง-ศีลธรรม : แบบเรียนหลักสูตรใหม่ 2520 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 22521
31เรียนพระพุทธศาสนา (ย่อ) 20 ชั่วโมง2521
32หลักพระพุทธศาสนา2520
33เชิงผาหิมพานต์2520
34กองทัพธรรม2519
35ใต้ร่มกาสาวพัสตร์2518
36ประวัติศาสตร์ศาสนา2516
37พระพุทธศาสนาในแง่ปรัชญาและวิทยาศาสตร์2516
38ลีลาชีวิต : เรื่องสั้นอิงหลักธรรมทางศาสนา2516
39อาทิตย์ขึ้นทางตะวันตก (นวนิยายอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา)2515
40พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา ไทย-อังกฤษ และ อังกฤษ-ไทย2514
41นันทะ-ปชาบดี : นวนิยายอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา2514
42เชิงผาหิมพานต์2514
43ชุมนุมปาฐกถาประเภทคลายทุกข์ รวม 36 เรื่อง2513
44ประวัติศาสตร์ศาสนา2511
45ลุ่มน้ำมันมทา : จินตนิยายอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา2510
46ศาสนาเปรียบเทียบ2509
47กองทัพธรรม ภาค 32509
48นันทะ-ปชาบดี : นวนิยายอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา2507
49คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา2506
50พจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา ไทย-อังกฤษ และ อังกฤษ-ไทย2504
51กองทัพธรรม2504
52ใต้ร่มกาสาวพัสตร์2504
53ลุ่มน้ำนัมมทา2504
54ลุ่มน้ำนัมมทา : จินตนิยายอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา2503
55ทางแห่งความสุข และ แนวนึกทางศาสนาของสุชีโว ภิกขุ2501
56ชุมนุมบทความสั้น ๆ2501
57กองทัพธรรม2500
58กองทัพธรรม2500
59วัฒนธรรมวิทยา2500
60ใต้ร่มกาสาวพัสตร์2498
61ประชุมนิทานสุภาษิตรวม 5 เรื่อง2492
62กองทัพธรรม ภาค 12492