หนังสือที่แต่งโดย แสง จันทร์งาม 24 Results

No.TitlePublished
1พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ ฉบับรวมภาค 1-22556
2อริยสัจจ์ 4 หัวใจของพระพุทธศาสนา2552
3อยู่กับตนอย่างมีความสุข2551
4พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ ฉบับสมบูรณ์ (รวมภาค 1-2)2548
5เกร็ดธรรม : ชุมนุมเรื่องสั้นๆ ที่เต็มไปด้วยสาระทางธรรม2547
6นักโทษประหาร2547
7พุทธศาสนวิทยา2544
8อริยสัจจ์ 42544
9พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ ฉบับสมบูรณ์ (รวมภาค 1-2)2544
10ปรากฎการณ์ทางจิต2544
11ประทีปธรรม2544
12ตายแล้วเกิด (ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท)2541
13วิธีสอนของพระพุทธเจ้า2540
14ศาสนศาสตร์ = The Science of Religion2534
15ศาสนศาสตร์2531
16พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ ภาค 12523
17รังษีธรรม2523
18พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ ภาค 22521
19พุทธศาสนวิทยา2521
20พุทธศาสนวิทยา2512
21พุทธศาสนวิทยา2512
22บทบาทของศาสนาในสังคมไทยปัจจุบัน = The role of religion in current Thai society2511
23ตำราเรียนภาษาอังกฤษด้วยนิทานสนุก2510
24พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์2510