หนังสือที่แต่งโดย วิจิตรวาทการ, พลตรี หลวง, 2441-2505 201 Results

No.TitlePublished
1มันสมอง2556
2มหัศจรรย์ทางจิต2554
3สร้างชีวิต2553
4คมคำความคิด ของ พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ : บทคัดสรรว่าด้วยเกร็ดชีวิต และข้อคิดเตือนใจ2553
5กำลังความคิด2550
6วิธีทำงานและสร้างอนาคต2550
7งานค้นคว้าเรื่องชนชาติไทย2549
8ทางสู้ในชีวิต2549
9กุศโลบาย2547
10ประวัติศาสตร์สากล2547
11รวมเรื่องสั้น ใครฆ่าพระเจ้ากรุงธน2546
12ศาสนาสากล2546
13ปาฐกถาและคำบรรยาย2546
14พลีชีพเพื่อชู้2545
15สวรรค์ยังไม่ทอดทิ้งข้าพเจ้า2545
16คืนสวรรค์-วันสวาท2545
17กรุงแตก2545
18รวมเรื่องสั้น ใครฆ่าพระเจ้ากรุงธน2544
19ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของไทย2544
20กำลังความคิด2544
21มันสมอง2544
22รวมเรื่องสั้น ครุฑดำ2544
23ตามรอยความคิด จากนวนิยายของหลวงวิจิตรวาทการ2544
24เพชรพระนารายณ์2542
25กรรณิการ์เทวี2542
26วิธีทำงานและสร้างอนาคต2542
27วิชชาแปดประการ2542
28บัลลังก์เชียงรุ้ง2542
29มหาบุรุษ2542
30สร้างชีวิต2542
31ดอกฟ้าจำปาศักดิ์2542
32กุหลาบเมาะลำเลิง2542
33ฟากฟ้าสาละวิน2542
34ยอดเศวตฉัตร2542
35พานทองรองเลือด2542
36ห้วงรักเหวลึก2542
37กำลังใจ2542
38ทางสู้ในชีวิต2541
39ของดีในอินเดีย2541
40ความฝัน2541
41วิชาการครองเรือนครองรัก2541
42กุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่2541
43ทางสู้ในชีวิต2541
44กุศโลบาย2541
45มหาบุรุษ2541
46วิชชาแปดประการ2541
47พุทธานุภาพกับจิตตานุภาพ2541
48มันสมอง2541
49วิชาการครองเรือน-ครองรัก2541
50กำลังความคิด2541
51กำลังใจ2541
52มหัศจรรย์ทางจิต2541
53วิธีทำงานและสร้างอนาคต2541
54ลัทธิโยคีและมายาศาสตร์2541
55ดวงหน้าในอดีต2541
56วิธีทำงานและสร้างอนาคต2539
57เมื่อข้าพเจ้าหนีเมีย2536
58มนต์เรียกผัว2536
59ทางสู้ในชีวิต2535
60มหาบุรุษ2535
61กำลังความคิด2535
62กำลังใจ2535
63กุศโลบาย2535
64มหัศจรรย์ทางจิต2535
65วิธีทำงานและสร้างอนาคต2535
66พุทธานุภาพกับจิตตานุภาพ2535
67ลัทธิโยคีและมายาศาสตร์2535
68วิธีทำงานและสร้างอนาคต2535
69พุทธานุภาพและจิตตานุภาพ2535
70มันสมอง2535
71บุรุษอาธรรม2535
72ลัทธิโยคีและมายาศาสตร์2535
73มันสมอง2535
74วิชชา 8 ประการ2535
75กุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่2535
76ทางสู้ในชีวิต2535
77กำลังใจ2535
78กุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่2535
79มหาบุรุษ2535
80กำลังความคิด2535
81กุศโลบาย2535
82เมื่อข้าพเจ้าหนีเมีย2534
83วิจิตรวรรณกรรมชุด เพื่อนเก่า-เมียรัก2534
84บูชารัก2534
85มนต์เรียกผัว2534
86วิจิตรวรรณกรรมชุด หลุมฝังรัก2534
87วิจิตรวรรณกรรมชุด บ่มรัก2534
885 เรื่องเอก2534
89วิชาการครองเรือน-ครองรัก2533
90ของดีในอินเดีย2533
91ลัทธิโยคีและมายาศาสตร์2533
92พุทธานุภาพกับจิตตานุภาพ2533
93วิธีทำงานและสร้างอนาคต2532
94ความฝัน2532
95กุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่2532
96กำลังความคิด2532
97ดวงหน้าในอดีต2532
98วิชชา 8 ประการ2532
99มหาบุรุษ2532
100มหัศจรรย์ทางจิต2532
101กุศโลบาย2531
102กำลังใจ2531
103ทางสู้ในชีวิต2531
104มันสมอง2528
105มันสมอง2528
106วิชชาแปดประการ2525
107ทุ่งร้างทางรัก2520
108บุรุษอาธรรม์ หลังฉากมรณะ (และ) เหล็กล้างแค้น2520
109อาทิตย์อัสดง2520
110วิชาการครองเรือน-ครองรัก : หลักการครองเรือนและสร้างความผาสุกในครอบครัว2518
111รวมนวนิยาย 5 เรื่อง. ชุดที่ 1-82516
112ห้วงรักเหวลึก2516
113ปาฐกถา และคำบรรยาย ของ พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ2516
114สารคดีและสิ่งน่ารู้จากปาฐกถาและคำบรรยายของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ2516
115ปาฐกถาประวัติศาสตร์2516
116สุภาษิตต่างๆตายแล้วไปไหน ความขบขัน การแต่งงาน ลักษณะของคน รัฐบุรุษคนสำคัญในปัจจุบันมนุสสปฏิวัติ2515
117คืนสวรรค์-วันสวาท2515
118กุหลาบเมาะลำเลิง2514
119ดอกฟ้าจำปาศักดิ์2514
120พุทธานุภาพกับจิตตานุภาพ2514
121กุศโลบาย2514
122พุทธานุภาพกับจิตตานุภาพ2514
123ดวงหน้าในอดีต2514
124ประวัติวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี2514
125กรุงแตก2514
126ประวัติศาสตร์สากล2514
127สร้างชีวิต วรรณกรรมชิ้นสุดท้าย2514
128วิชชาแปดประการ2514
129รวมปาฐกถา2513
130กรรณิการ์เทวี2513
131เพชรพระนารายณ์2513
132กุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่2512
133ของดีในอินเดีย2512
134พานทองรองเลือด2511
135ศาสนาสากล เปรียบเทียบศาสนาลัทธิและปรัชญาต่าง ๆ ทั่วโลก2510
136สวรรค์ยังไม่ทอดทิ้งข้าพเจ้า2510
137บัลลังก์เชียงรุ้ง2509
138รวมนิยาย 5 เรื่อง ของ พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ2509
139กำลังความคิด2507
140วิชาการครองเรือนครองรัก2507
141มหัศจรรย์ทางจิต2507
142นาฏศิลป2507
143ลัทธิโยคี และมายาศาสตร์2507
144วิชาการครองเรือน ครองรัก2507
145นิพนธ์บางเรื่องของพลตรี หลวงวิจิตรวาทการ สมัยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากร2505
146วิจิตรอนุสรณ์2505
147เลือดสุพรรณ2505
148พุทธานุภาพ2504
149สุภาษิตต่างๆ ตายแล้วไปไหน ความขบขัน ลักษณะของคน รัฐบุรุษคนสำคัญในปัจจุบัน มนุสสปฏิวัติ2504
150งานค้นคว้าเรื่องชนชาติไทย2504
151ความฝัน : มูลเหตุแห่งความฝัน และการทำนาย2504
152รวมปาฐกถา2504
153เจ้าแม่จามรี และครุฑดำ2504
154รวมปาฐกถา2504
155วิชชาแปดประการ จิตตานุภาพ พุทธานุภาพ ความฝัน2504
156วิธีทำงานและสร้างอนาคต2502
157กำลังความคิด2500
158ตำนานกฐิน2499
159งานค้นคว้าเรื่องชนชาติไทย : ทำสำหรับใช้ในราชการของกรมประมวลข่าวกลาง2499
160ทางสู้ในชีวิต2499
161ศาสนาสากล2498
162ตำนานกฐิน2497
163ของดีในอินเดีย2497
164มันสมอง2497
165กุศโลบายสร้างความยิ่งใหญ่2495
166ไปพะม่า2495
167ศาสนาสากล2494
168ผจญชีวิต2493
169จิตวิทยาการเมือง2493
170ประชุมพงษาวดาร ฉบับความสำคัญ เล่มที่ 32493
171มันสมอง2490
172ประวัติ พณ ท่าน พลเอกอุ่ม พิธเยนทร โยธิน2485
173ปาฐกถาเรื่องการเสียดินแดนไทยให้แก่ฝรั่งเศส2483
174มนุสสปฏิวัติ ปาฐกถา2483
175วัฒนธรรมสุโขทัย : ปาฐกถา2483
176ปาฐกถาวัฒนธรรมสุโขทัย2483
177อนุสสาวรีย์ไทย2482
178ปาฐกถาเรื่องการเสียดินแดนไทยให้แก่ฝรั่งเศส2482
179บทเพลงดนตรีประวัติศาสตร์2482
180ความยุ่งยากในปลายบุรพทิศ2480
181ตำนานกฐิน2479
182มูลเหตุแห่งศาสนา2479
183ตำนานพระพุทธสิหิงค์2478
184ปาฐกถาเรื่องการศิลปากร (ส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่ข้าหลวงประจำจังหวัด) แสดงในที่ประชุมข้าหลวงประจำจังหวัดทั่วพระราชอาณาจักร ณ หอประชุมศิลปากร วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 24782478
185ประมวลเรื่องการเมืองต่างประเทศ2478
186ประวัติศาสตร์การปกครอง2478
187ประวัติ วัด เขมาภิรตาราม (จังหวัดนนทบุรี)2477
188บทนิพนธ์ห้าเรื่อง2475
189มุสโสลินี2475
190การเมือง การปกครองของกรุงสยาม2475
191คณะการเมือง2475
192คติวิจารณ์เรื่อง "มิตรดี"2474
193ประวัติศาสตร์สากล2474
194มหาบุรุษ2472
195ทางสู้ในชีวิต1964
196วิจิตรสาร เล่ม 4
197การปกครองสมัยโบราณ
198บ่มรัก-คลุมถุงชน
199คืนร้าง-คืนรัก
200ความรักในกรงขัง
201จิตรสาร เล่มที่ 4