หนังสือที่แต่งโดย กอบกุล เตชะวณิช 4 Results

No.TitlePublished
1ไมโครคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและระบบดำเนินการ2532
2ไมโครคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและระบบดำเนินการ2530
3การแปลภาษาอาร์พีจีเป็นภาษาโคบอล2522
4หลักภาษาแอสเซมบลี ไอบีเอ็มเมนเฟรม