หนังสือที่แต่งโดย แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม 9 Results

No.TitlePublished
1โปรแกรมสั่งงานในการประมวลข้อมูลทางธุรกิจโดยใช้ภาษาโคบอล2542
2โปรแกรมสั่งงานในการประมวลข้อมูลทางธุรกิจโดยใช้ภาษาโคบอล2540
3โปรแกรมสั่งงานในการประมวลข้อมูลทางธุรกิจโดยใช้ภาษาโคบอล2538
4โปรแกรมสั่งงานในการประมวลข้อมูลทางธุรกิจโดยใช้ภาษาโคบอล2535
5โปรแกรมสั่งงานในการประมวลข้อมูลทางธุรกิจโดยใช้ภาษาโคบอล = Business programming : COBOL2533
6โปรแกรมสั่งงานในการประมวลข้อมูลทางธุรกิจโดยใช้ภาษาโคบอล2531
7การเขียนโปรแกรม COBOL2529
8การประมวลข้อมูลทางการบัญชีโดยใช้ภาษาโคบอล2525
9การประมวลข้อมูลทางการบัญชีโดยใช้ภาษาโคบอล2524