หนังสือที่แต่งโดย จลีพร โกลากุล 15 Results

No.TitlePublished
1หลักภาษาเบสิก2535
2หลักภาษาเบสิก2534
3หลักภาษาเบสิก2533
4หลักภาษาเบสิก2531
5เมืองคอมพิวเตอร์2530
6หลักภาษาเบสิก2530
7รายงานการวิจัยเรื่อง แนวโน้มของธุรกิจการบริการด้านการท่องเที่ยว2530
8หลักภาษาเบสิค2527
9ปัจจัยที่มีผลต่อการมาใช้และไม่มาใช้ห้องสมุด ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : โครงการวิจัยสถาบัน2527
10ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม2526
11หลักภาษาเบสิก
12คณิตศาสตร์การเงิน
13คณิตศาสตร์การเงิน
14คณิตศาสตร์ประกันชีวิต
15หลักภาษาเบสิกขั้นสูง