หนังสือที่แต่งโดย วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์ 39 Results

No.TitlePublished
1วิจัยธุรกิจยุคใหม่ = Modern business research methodology2559
2วิจัยธุรกิจยุคใหม่2556
3วิจัยธุรกิจยุคใหม่2553
4คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรม2553
5สถิติเบื้องต้นเพื่อธุรกิจ2552
6สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ2552
7วิจัยธุรกิจยุคใหม่2551
8วิจัยธุรกิจยุคใหม่2550
9วิจัยธุรกิจยุคใหม่2549
10สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ2549
11สถิติเพื่อการบริหารจัดการ2549
12วิจัยธุรกิจยุคใหม่2548
13คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรมยุคใหม่2546
14วิจัยธุรกิจยุคใหม่2546
15คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรม2543
16คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรม2542
17คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรม2542
18คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรม2540
19คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรม2537
20คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรม2536
21Lotus 2.2 & Lotus 2.32535
22คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรม2535
23Impress & Allways2535
24Lotus 2.2 และ 2.32534
25Impress & Allways2534
26คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรม2534
27dBase III plus & FoxBase+2533
28คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรม2533
29LOTUS 1-2-32532
30คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรม2532
31คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรม2531
32dBase III Plus2530
33สถิติเบื้องต้นและการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์2529
34โปรแกรมสำเร็จรูป ดีเบสทู2529
35โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ DAISY, และ SPS2529
36คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรม2528
37คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรม2528
38The Study of Tamoxifen in Addition to Adriamycin and Dibromodulcitol in Advanced Breast Cancer./ Vacharaporn Suriyabhivadh2523
39ชีวสถิติ : สถิติพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ