หนังสือที่แต่งโดย สถาพร ทิพยศักดิ์ 12 Results

No.TitlePublished
1การมองข้ามพรมแดนของนักเขียนผู้ลี้ภัยทางการเมือง : สะท้อนภาษาและวัฒนธรรมสเปนช่วงปลายทศวรรษที่ 50 ในนวนิยายเรื่อง วิทยานิพนธ์ของแนนซี2552
2การมองข้ามพรมแดนของนักเขียนผู้ลี้ภัยการเมือง : ภาพสะท้อนภาษาและวัฒนธรรมสเปนของแคว้นอันดาลูเซียช่วงปลายทศวรรษที่ 50 ในนวนิยายเรื่อง วิทยานิพนธ์ของแนนซี [La Tesis de Nancy]2550
3วรรณคดีสเปน : ร้อยแก้วและร้อยกรอง2548
4การศึกษาและค้นคว้าเรื่องการเสด็จประพาสราชอาณาจักรสเปน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : ภาษาและวัฒนธรรมสเปนในสื่อสิ่งพิมพ์และเอกสารทางราชการสเปน2547
5คำบุพบทภาษาสเปน2547
6ตำราเรื่อง โครงสร้างของคำในภาษาสเปน (ฉบับสมบูรณ์)2544
7พจนานุกรมศัพท์เศรษฐกิจ สเปน-อังกฤษ-ไทย2543
8พจนานุกรมศัพท์ท่องเที่ยวไทย (ไทย-สเปน)2542
9คู่มือกระจายคำกริยาภาษาสเปน2540
10สัทศาสตร์ภาษาสเปน2540
11ภาษาสเปน 3 = Espanol 32538
12พจนานุกรมศัพท์ท่องเที่ยวไทย (ไทย-สเปน)