หนังสือที่แต่งโดย เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์ 17 Results

No.TitlePublished
1วิศวกรรมประปา2557
2การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก2556
3ของเสียอันตราย = Hazardous wastes2553
4วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม = Environmental engineering2550
5วิศวกรรมประปา = Water supply engineering2549
6การออกแบบโรงบำบัดน้ำเสีย = Wastewater treatment plant design2547
7ของเสียอันตราย = Hazardous wastes2546
8การออกแบบระบบท่ออาคารและสิ่งแวดล้อมอาคาร2544
9การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม2543
10การบำบัดน้ำเสีย = Wastewater treatment2542
11การออกแบบโรงบำบัดน้ำเสีย = Wastewater treatment plant design2540
12กลศาสตร์ของวัสดุ2540
13วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม2539
14การบำบัดน้ำเสีย = Wastewater treatment2539
15วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม2537
16วิศวกรรมประปา = Water supply engineering2536
17วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย = Wastewater engineering2535