หนังสือที่แต่งโดย สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 6 Results

No.TitlePublished
120 ปี สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2530-25502550
2ผลงานทางวิชาการประจำปี 2542 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ2542
3โรคมาลาเรียในไก่เนื้อและไก่ไข่2542
4รายงานผลการสำรวจสภาวะโรคโคนม ปี 25372537
5โรคเลปโตสไปโรซิส = Leptospirosis
6คู่มือการเก็บตัวออย่าง