หนังสือที่แต่งโดย บุหงา วัฒนะ 10 Results

No.TitlePublished
1ฝากไว้ในกรุงเก่า2552
2ก้าวขึ้นสู่ผู้บริหารมืออาชีพ : จากประสบการณ์สู่การเรียนรู้2550
3ศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2544
4ศูนย์สาธิตเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [จุลสาร]2544
5ท้องฟ้าจำลองพระราชานุสรณ์พระจอมเกล้าฯ [จุลสาร]2544
6เอกสารคำสอนวิชาหลักการสอน2534
7การนำเสนอรูปแบบการจัดประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อส่งเสริมเจตคติทางบวกต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาในวิทยาลัยครู2533
8การศึกษานอกระบบโรงเรียน2521
9การศึกษานอกระบบโรงเรียน2521
10ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนคณิตศาสตร์แนวใหม่2515