หนังสือที่แต่งโดย ไพฑูรย์ พงศะบุตร 28 Results

No.TitlePublished
1หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส101 ประเทศของเรา 1 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12535
2หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส102 ประเทศของเรา 2 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12535
3หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส504 สังคมศึกษา : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 52534
4หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส503 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.5)2532
5หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส503 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.5)2531
6หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส203-ส204 เพื่อนบ้านของเรา : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.2)2531
7หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส101-ส102 ประเทศของเรา: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)2531
8หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส013 ภูมิศาสตร์การเกษตร : ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย2529
9หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส305-ส306 โลกของเรา เล่ม 1 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)2527
10หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส203 - ส204 เพื่อนบ้านของเรา : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 22527
11เสริมความรู้ภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์2527
12ภูมิศาสตร์เกษตรกรรม2525
13หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส503 สังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.5)2525
14แบบเรียนสังคมศึกษา ส305 ส306 โลกของเรา : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)2524
15แบบเรียนสังคมศึกษา ส203 ส204 เพื่อนบ้านของเรา เล่ม 1 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม.2)2523
16ส 371 ภูมิศาสตร์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)2523
17เอกสารประกอบคำบรรยายการอบรมมัคคุเทศก์2523
18ประเทศของเรา ส101 แบบเรียนสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1(ม.1)2521
19ภูมิศาสตร์ภูมิภาคของทวีปเอเชีย ส411 ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย2521
20แบบเรียนสังคมศึกษา ส 011 ภูมิศาสตร์กายภาพ2521
21ชมวัดกษัตริย์สร้าง2515
22เอกสารประกอบคำบรรยายการอบรมมัคคุเทศก์2514
23เอกสารประกอบคำบรรยาย การอบรมมัคคุเทศก์. เล่ม 12512
24ภูมิศาสตร์ภูมิภาค ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4-5)2510
25ภูมิศาสตร์กายภาพ ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4-5) ตามหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 25302510
26ภูมิศาสตร์ภูมิภาค ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 4-5)2506
27หลักภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ2502
28หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส305-ส306 โลกของเรา : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)