หนังสือที่แต่งโดย ยรรยง ศรีสม 3 Results

No.TitlePublished
1การใช้โปรแกรมบริหารการผลิต2536
2การวิจัยดำเนินงานเบื้องต้น2529
3การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตหัวน้ำหยด และเครื่องฉีดพ่นน้ำ2525