Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์

18 Results

No.TitlePublished
1A man called Puey : 100 ปีชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ กูชายชาญชาติเชื้อ ชาตรี2559
2The last hero ชีวิตและความตายของลูกผู้ชายชื่อ สืบ นาคะเสถียร2558
3เอเชียใต้ พระเจ้าไม่หลงลืม แผ่นดินไม่เลือนราง2557
4เหตุผลของการมีชีวิตอยู่2553
5บทบรรณาธิการ นิตยสารสารคดี = Notes from the editor2553
6หกบ้ารักษาโลก รวมบทสัมภาษณ์2548
7ความจริงที่หายไป : จากคลองด่านถึงเชียงดาว2548
8Healthy2548
9Independent2548
10Persons2548
11พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ กับศรัทธาของผู้สร้าง2548
12ผมซักฟอก2547
13คน เขื่อน น้ำ ป่า กาแล็กซี2546
14คนกล้า2544
15หลักสูตรคนกล้า รบพิเศษ2538
16ก่อนจะไม่มีลมหายใจสำหรับพรุ่งนี้2535
17ณ ที่ดวงตะวันฉายแสง ข้าจะไม่สู้รบอีกต่อไป2535
18ชีวิตและความตายของ สืบ นาคะเสถียร2533