หนังสือที่แต่งโดย สุทธพรรณ ตรีรัตน์ 3 Results

No.TitlePublished
1การทดสอบคุณภาพของเชื้อเห็ดฟาง
2การใช้เศษผงจากไซโลข้าวโพดเป็นอาหารเลี้ยงเห็ดรา
3การใช้เศษผงข้าวโพดในการเพาะเห็ดหูหนู (Auricularia polytricha) และเห็ดนางรม (Pleurotus ostreatus)