หนังสือที่แต่งโดย Phillips, Edward R 5 Results

No.TitlePublished
1Report for Month of January 1968 re Nakhon Panom1968
2Quarterly Report, Nakhon Phanom1967
3Phillips Monthly Report-Nakhon Phanom1967
4Report for Month of September-Nakhon Phanom1967
5Social Economic Environment: Changwat Nakhon Phanom