Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home / Help

หนังสือที่แต่งโดย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

24 Results

No.TitlePublished
1เศรษฐศาสตร์เพื่อความสุข2559
2คู่มือครู เศรษฐศาสตร์ ม.1 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12555
3คู่มือครู เศรษฐศาสตร์ ม. 3 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32555
4หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม. 3 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ , จรินทร์ เทศวานิช และ สุมนทิพย์ บุญสมบัติ2555
5การพัฒนาความสุขสำหรับสังคมสมัยใหม่ = Happiness development for the modern society2554
6คู่มือครู เศรษฐศาสตร์ ม.2 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 22554
7The dance of capital : จากวิกฤต สู่วิกฤต2553
8ทำไมประเทศไทยจึงล้มเหลวทางเศรษฐกิจและการเมือง2553
9นโยบายความสุข : จิต วัตถุและความต้องการที่ไม่สิ้นสุด2553
10หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม. 2 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 22553
11เศรษฐศาสตร์มหภาค ทฤษฎี นโยบายและการวิเคราะห์สมัยใหม่2552
12หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.1 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12552
13เศรษฐศาสตร์มหภาค ทฤษฎี นโยบายและการวิเคราะห์สมัยใหม่2550
14เสกกระดาษให้เป็นทอง? หายนภัยเศรษฐศาสตร์ชวนเชื่อ2549
15เศรษฐศาสตร์มหภาค : ทฤษฎี นโยบายและการวิเคราะห์สมัยใหม่2548
16หนังสือเรียนสังคมศึกษา รายวิชา ส032 : เศรษฐศาสตร์ครอบครัว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น2543
17เศรษฐศาสตร์มหภาค : ทฤษฎีนโยบายและการวิเคราะห์สมัยใหม่2542
18เศรษฐศาสตร์มหภาค : ทฤษฎี นโยบาย และการวิเคราะห์สมัยใหม่2541
19หนังสือเรียนสังคมศึกษา : เศรษฐศาสตร์ครอบครัว : รายวิชา ส032 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น2536
20ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ และประชาธิปไตยไทย2536
21หนังสือเรียน : สังคมศึกษา ส504 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.5)2533
22เศรษฐศาสตร์ครอบครัว2533
23สังคมศึกษา ส5042533
24หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส504 : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม.5) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)