หนังสือที่แต่งโดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ 117 Results

No.TitlePublished
1ความไม่ไทยของคนไทย2559
2โมงยามไม่ผันแปร2558
3การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์2557
4กรุงแตก, พระเจ้าตากฯ และประวัติศาสตร์ไทย : ว่าด้วยประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์2557
5โขน, คาราบาว, น้ำเน่า และหนังไทย : ว่าด้วยเพลง ภาษาและนานามหรสพ2557
6ชาติไทย, เมืองไทย, แบบเรียนและอนุสาวรีย์ : ว่าด้วยวัฒนธรรม, รัฐ และรูปการจิตสำนึก2557
7ผ้าขาวม้า ผ้าซิ่น กางเกงใน และ ฯลฯ : ว่าด้วยประเพณี ความเปลี่ยนแปลง และเรื่องสรรพสาระ2557
8ลิงหลอกไพร่2556
9โปรตุเกศ-การเดินเรือ, เครื่องเทศ, และศรัทธา2555
10การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี2555
11ความ(ไม่)รู้เรื่องเศรษฐศาสตร์2555
12วัฒนธรรมเศรษฐกิจพอเพี้ยง2555
13เศรษฐสวดอนุบาล2555
14พิพากษ์ศาล2555
15ปากไก่และใบเรือ : รวมความเรียงว่าด้วยวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ต้นรัตนโกสินทร์2555
16เบี้ยไล่ขุน2554
17การเมืองของเสื้อแดง2553
18การเมืองเรื่องผีทักษิณ2553
19กัมมทายาโทของสังคมไทย2553
20รากหญ้าสร้างบ้าน ชนชั้นกลางสร้างเมือง2552
21ประวัติศาสตร์แห่งชาติ "ซ่อม" ฉบับเก่า "สร้าง" ฉบับใหม่2551
22ประวัติศาสตร์แห่งชาติ "ซ่อม" ฉบับเก่า "สร้าง" ฉบับใหม่2551
23การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี2550
24การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์2549
25วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนกับความเป็นสังคมไทย2549
26ประวัติศาสตร์แห่งชาติ "ซ่อม" ฉบับเก่า "สร้าง" ฉบับใหม่2549
27วัฒนธรรมคนอย่างทักษิณ2549
28มหาวิทยาลัยเที่ยงวัน2549
29ไทย-มาเลย์และปัญหาชายแดนภาคใต้ : เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการวันที่ 19-20 ตุลาคม 2548 ณ อาคารสถาบัน 3 สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2548
30กรุงแตก, พระเจ้าตากฯ และประวัติศาสตร์ไทย : ว่าด้วยประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์2548
31ความยุ่งของการอยู่2548
32ประวัติศาสตร์ ชาติ ปัญญาชน2548
33กรุงแตก, พระเจ้าตากฯ และประวัติศาสตร์ไทย : ว่าด้วยประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์2548
34การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี2548
35ชาติไทย, เมืองไทย, แบบเรียนและอนุสาวรีย์ : ว่าด้วยวัฒนธรรม, รัฐ และรูปการจิตสำนึก2547
36บริโภค/โพสต์โมเดิร์น2547
37การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี2547
38อ่านวัฒนธรรมการเมืองไทย2547
39เกียวโต ใต้ชะเงื้อมดอยสุเทพ2547
40การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี2547
41นอกรั้วโรงเรียน2546
42ลัทธิพิธีเสด็จพ่อ ร.52546
43(ต่าง) คิดในคอก (ตน) ว่าด้วยวัฒนธรรมและวิธีคิด2546
44ไฮเทคาถาปาฏิหาริย์ ว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย2546
45กรุงแตก, พระเจ้าตากฯ และประวัติศาสตร์ไทย2545
46คำมีคม : ว่าด้วยภาษา วัฒนธรรมและอำนาจ2545
47ว่าด้วย "เพศ" : ความคิด ตัวตน และอคติทางเพศ ผู้หญิง เกย์ เพศศึกษา และกามารมณ์2545
48สันติสุขบนขุนเขา [จุลสาร]2545
49ว่าด้วย "การเมือง" ของประวัติศาสตร์และความทรงจำ2545
50ว่าด้วย "เพศ" ความคิด ตัวตน และอคติทางเพศ ผู้หญิง เกย์ เพศศึกษา และกามารมณ์2545
51ก่อนยุคพระศรีอาริย์ ว่าด้วย ศาสนา ความเชื่อ และศีลธรรม2545
52ย้อนคิดหกตุลา [จุลสาร]2544
53สื่อที่ถูกแทรกแซง [จุลสาร]2544
54สงครามไร้รัฐ [จุลสาร]2544
55คนจนกับนโยบายการทำให้จนของรัฐ : รวมบทความนิธิ เอียวศรีวงศ์2543
56ปากไก่และใบเรือ : ว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์-วรรณกรรมต้นรัตนโกสินทร์2543
57พุทธศาสนาในความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย2543
58ราชการที่ไร้ผู้บริหาร [จุลสาร]2543
59เว้นวรรค [จุลสาร]2543
60การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์2543
61เลือกที่จะไม่เลือก [จุลสาร]2543
62ดอน สตาโต้ [จุลสาร]2543
63ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ในพระราชพงศาวดารอยุธยา2543
64ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ในพระราชพงศาวดารอยุธยา2543
65กระดานสาธารณะทางการเมือง [จุลสาร]2543
66มองอนาคต : บทวิเคราะห์เพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางสังคมไทย2543
67การปฏิรูปพระพุทธศาสนาในประเทศไทย2543
68เก็บที่โล่งแก่รากหญ้า2543
69ปิดป่าเผาเมือง [จุลสาร]2542
70พลิกป่าฟื้นดินกู้คน [จุลสาร]2542
71ยุคสมัยไม่เชื่ออย่าลบหลู่2542
72โรงเรียนสาธิต [จุลสาร]2542
73อัศวินม้าไม้อีกที [จุลสาร]2542
74อัศวินม้าไม้ [จุลสาร]2542
75มายาของมาหยา [จุลสาร]2542
76วัฒนธรรมความจน2541
77กลิ่นบูดของปฏิรูปการศึกษา [จุลสาร]2541
78500 [จุลสาร]2541
79ยุคสมัยไม่เชื่ออย่าลบหลู่2541
80อุตสาหกรรมการเกษตร [จุลสาร]2541
81การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์2539
82สังคมไทยในกระแสการเปลี่ยนแปลง2539
83หมายเหตุวัฒนธรรมร่วมสมัย2539
84สองหน้าสังคมไทย : บทวิพากษ์โครงสร้างอารยธรรมไทย2539
85ชาติไทย เมืองไทย แบบเรียนและอนุสาวรีย์ : ว่าด้วยวัฒนธรรม, รัฐ และรูปการจิตสำนึก2538
86หมายเหตุวัฒนธรรมร่วมสมัย2538
87กรุงแตก, พระเจ้าตากฯ และประวัติศาสตร์ไทย : ว่าด้วยประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์2538
88ผ้าขาวม้า ผ้าซิ่น กางเกงใน และฯลฯ : ว่าด้วยประเพณี ความเปลี่ยนแปลง และเรื่องสรรพสาระ2538
89โขน, คาราบาว, น้ำเน่า และหนังไทย : ว่าด้วยเพลง ภาษาและนานามหรสพ2538
90ปากไก่และใบเรือ : ว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์-วรรณกรรมต้นรัตนโกสินทร์2538
91การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์2537
92บนหนทางสู่อนาคต2536
93สภาพเศรษฐกิจสังคมไทยยุคใหม่ : จริยธรรมในการศึกษาสำหรับอนาคต2536
94มองอนาคต : บทวิเคราะห์เพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางสังคมไทย2536
95การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี2536
96มองอนาคต : บทวิเคราะห์เพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางสังคมไทย2536
97ลัทธิพิธีเสด็จพ่อ ร.52536
98ท่องเที่ยวบุญบั้งไฟในอีสาน : บุญบั้งไฟต้องรับใช้ชาวยโสธรไม่ใช่ชาวยโสธรรับใช้บุญบั้งไฟ2536
99การท่องเที่ยวในงานบุญบั้งไฟและการแกะสลักไม้2535
100เชิงอรรถสังคมไทยในสายตานักวิเคราะห์2532
101เกียวโต ใต้ชะเงื้อมดอยสุเทพ2532
102การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี2529
103สุนทรภู่ดูโลกและสังคม2529
104ปากไก่และใบเรือ : รวมความเรียงว่าด้วยวรรณกรรม และประวัติศาสตร์ต้นรัตนโกสินทร์2527
105การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์2527
106การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์2527
107หลักฐานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย (ส021)2525
108วัฒนธรรมกระฎุมพีกับวรรณกรรมต้นรัตนโกสินทร์2525
109ประวัติศาสตร์นิพนธ์ตะวันตก2525
110การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์2523
111ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ในพระราชพงศาวดารอยุธยา2523
112การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์2523
113ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ในพระราชพงศาวดารอยุธยา2521
114อิสลามสมัยแรก2511
115การปราบฮ่อและการเสียดินแดน พ.ศ.24312509
116บนหนทางสู่อนาคต1993
117วัฒนธรรมกระฎุมพีกับวรรณกรรมต้นรัตนโกสินทร์1982