หนังสือที่แต่งโดย Jin Malagul Na Ayuthaya 2 Results

No.TitlePublished
1Condensed Basic Data Northeast1966
2The Accelerated Development Program: Changwad Nakorn Phanom, 1965-19661964