หนังสือที่แต่งโดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 65 Results

No.TitlePublished
1ประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ. 2475-2500 / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ2560
2ประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ. 2475-25002559
3ในนามความเป็น (คน-ชาติ) ไทย วัฒนธรรมไทย และอุษาคเนย์2558
4วิพากษ์ประวัติศาสตร์ชาติไทย (ฉบับกรมศิลปากร)2558
5บ้านโป่ง กับ พ่อและแม่ : ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว2557
6สยามหรือไทย = Siam or Thailand2556
7สยาม หรือ ไทย?2556
8สยาม หรือ ไทย?2555
9จดหมายเหตุเรื่องแผนที่"สยาม" หรือ Siam to Burma map "แผนที่เส้นทางเดินทัพจากกรุงธนบุรีถึงกรุงอังวะ" ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ตากสินมหาราช2555
10ประมวลสนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลง บันทึกความเข้าใจ และแผนที่ ระหว่างสยามประเทศไทยกับประเทศอาเซียนเพื่อนบ้าน : กัมพูชา-ลาว-พม่า-มาเลเซีย2554
11สยามหรือไทย?2553
12ลัทธิชาตินิยมไทย/สยามกับกัมพูชา : และกรณีศึกษาปราสาทเขาพระวิหาร = Siamese/Thai nationalism and Cambodia : a case study of the Preah Vihear temple2552
13การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 11 "ลัทธิชาตินิยมไทย-สยามกับกัมพูชา : ข้อพิพาทปราสาทเขาพระวิหาร (กลับมาเยือน)" = Siamese-Thai nationalism and Cambodia : The Preah Vhear dispute revisted2552
14ปฏิวัติ 2475 = 1932 revolution in Siam2552
15พม่า : ประวัติศาสตร์และการเมือง = Burma : history and politics2552
16ปราสาทเขาพระวิหาร : หลุมดำ-หีบพยนตร์-ลัทธิชาตินิยม-ประวัติศาสตร์แผลเก่า-ประวัติศาสตร์ตัดตอน-กับบ้านเมืองของเรา2551
17ประวัติการเมืองไทยสยาม พ.ศ. 2475-2500 = A political history of Thailand-Siam 1932-19572551
186 ตุลา 2519 ตาย 1 ถ้าไม่ใช่ ไอ้ปื๊ด แล้วใคร ? : ความอับจนทางปัญญาและ วิชาประวัติศาสตร์ ของ สยามประเทศ(ไทย)2551
19เส้นทางเดินของนาม : จากสยามเป็นไทย-นามนั้นสำคัญมากฉะนี้หรือ?2550
20ใกล้แสนใกล้กลับไกลแสนไกล หรือบันทึก "แอนตี้" ความทรงจำ ว่าด้วยเมืองจีนสมัยเติ้งเสี่ยวผิง (1980/2523)2549
21ปรีดี ป๋วย กับธรรมศาสตร์และการเมือง2549
22ประวัติการเมืองไทย 2475-25002549
23อยุธยา : ประวัติศาสตร์และการเมือง2548
24จากสยามเป็นไทย นามนั้นสำคัญไฉน?2548
25ปฏิวัติ 2475 = 1932 Revolution in Siam2547
2614 ตุลา วันประชาธิปไตย : บันทึกตำนาน 14 ตุลาคม 2516 ฉบับเยาวชน2547
27รัชกาลที่ 5 กับการเสด็จฯ อินเดีย พ.ศ.2414 และความเข้าใจต่อการปฏิรูปแห่งรัชสมัย2546
2814 ตุลา บันทึกประวัติศาสตร์ = October 14, 1973 Student Uprising2546
29อยุธยา : ประวัติศาสตร์และการเมือง = Ayutthaya : history and potics2544
30บันทึกประวัติศาสตร์ 14 ตุลา 25162544
31สยามพาณิชย์ : ประวัติการค้า-พาณิชย์ ภาครัฐของไทยสมัยโบราณ = Siam commerce : essay on trade and commerce of ancient Siam2544
32บันทึกประวัติศาสตร์ 14 ตุลา 25162544
33พม่า : ประวัติศาสตร์และการเมือง2544
34หอมกลิ่นจำปา เบิกฟ้าเมืองลาว2544
35ประวัติการเมืองไทย 2475-25002544
36อยุธยา : ประวัติศาสตร์และการเมือง = Ayutthaya : history and potics2543
3714 ตุลาคม 25162543
38ปรีดี พนมยงค์ กับมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง2543
392475 การปฏิวัติสยาม = 1932 Revolution in Siam2543
40อารยธรรมไทย : พื้นฐานทางประวัติศาสตร์2542
41อยุธยา : ประวัติศาสตร์และการเมือง2542
42บรรณานุกรมว่าด้วยเรื่อง "อยุธยา"2542
43อารยธรรมไทย : พื้นฐานทางประวัติศาสตร์2540
44วิถีไทย : การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม2540
45การสำรวจแนวพรมแดนไทย-พม่า-ลาว-กัมพูชา2540
46บรรณานุกรมเอเชียอาคเนย์ศึกษาในประเทศไทย2538
47ประวัติการเมืองไทย2538
48อารยธรรมไทย : พื้นฐานทางประวัติศาสตร์2537
492475 การปฏิวัติของสยาม2535
50ธรรมศาสตร์กับการเมือง2535
51บรรณานุกรมเกี่ยวกับการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเทศไทย2535
52พม่า : ขบวนการนักศึกษากับประวัติศาสตร์อันระทึกใจ2533
53คาเวียร์ไร้ว้อดก้า : สหภาพโซเวียตสมัยเปเรสทรอยก้า และกลาสนอสต์2532
54ลาว : 10 ปีหลังปฏิวัติ2530
55ปรัชญาประวัติศาสตร์2527
56พม่า : อดีตและปัจจุบัน2526
57สังเขปประวัติศาสตร์พม่า2525
58เรื่องของสองนคร2524
59ถ้าท่านไม่เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา2518
60ส่วนหนึ่งของปัญหา2518
61ปรัชญาประวัติศาสตร์2518
62สงครามอินโดจีน : เวียดนาม-เขมร-ลาว (2512-2517)2517
63ประชาธิปไตยของชาวบ้าน2516
64ลำดับเหตุการณ์สงครามเวียดนาม : พ.ศ. 2488-2512 [จุลสาร]2514
65เอกสารทางวิชาการสายธารประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทย : 14 ตุลาคม บันทึกประวัติศาสตร์