หนังสือที่แต่งโดย Charoen Phiancharoen 2 Results

No.TitlePublished
1Water Resources Development in Thailand, form International Conference on Water for Peace = รายงานการประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกีบน้ำเพื่อสันติ ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี สหรัฐอเมริกา1967
2Geologic Controls on Ground Water Availability of Northeastern Thailand; from the Second Ground Water Seminar