หนังสือที่แต่งโดย Thevi Rachatanon 2 Results

No.TitlePublished
1ลักษณะและท่าทีของเด็กในสถานแรกรับ กรมประชาสงเคราะห์ = Characteristics and Attitudes of Children in Nursery Home, Department of Public Welfare1968
2สวัสดิภาพและฐานะของครูเทศบาลนครกรุงเทพฯ = Security and Status of Teachers in Municipal Schools of Bangkok1963